👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wonder

Skapad 2019-10-17 12:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 8 Engelska
Du kommer att läsa en skönlitterär bok som heter Wonder, efter läsningen kommer vi även att se filmen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

 • Syfte
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 • Centralt innehåll
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En 7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En 7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En 7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att läsa en skönlitterär bok som heter Wonder. Du kommer även att diskutera det du har läst tillsammans med andra i din grupp. Under arbetets gång kommer du även att visa din förmåga att läsa och höra engelska. Din uppgift blir även att visa din förmåga att skriva en text (uttrycka dig i skriftlig interaktion). 

Visa vad du lärt dig

Gruppdiskussion 

Läs- och hörförståelse

Skriftlig interaktion

Tidsram

v.41-49 

Bedömning

Din förmåga att läsa, höra, skriftlig och muntlig interaktion kommer att bedömas enligt kunskapskraven i engelska.