Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-10-17 14:44 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vi arbetar med energi. Vad är energi och vad kommer den ifrån? Vilka olika källor till energi finns och vilka är för- och nackdelarna med dem?

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När detta område är avslutat ska du ha faktakunskaper om:

 • olika sorters energi (rörelseenergi, värmeenergi, strålningsenergi, kemisk energi, lägesenergi, elektrisk energi och kärnenergi)
 • energiprincipen
 • hur energi omvandlas
 • hur energin överförs (ledning, strömning,strålning)
 • isolering
 • olika källor till energi (fossila och förnybara)

 

 Bedömning - vad och hur

Faktakunskaperna ska du kunna använda till att:

 Samtala om olika energikällor, tex genom

 • att diskutera vilken påverkan de olika energikällorna har på miljön,
 • framföra dina åsikter och bemöta andras om energikällor.

Föra resonemang om fossila och förnybara bränslen

I dina samtal och resonemang kommer jag även bedöma om du använder ord och begrepp som hör till området.

Undervisning och arbetsformer

Läsa faktatexter tillsammans och diskutera innehållet

Se på filmer och diskutera innehållet.

Skriva dokument om de olika energikällornas för och nackdelar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: