Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktikrapport Åk2 Anläggning

Skapad 2019-10-17 15:11 i Rodengymnasiet Norrtälje
Att skriva en praktikrapport åk2, Husbyggnad
Gymnasieskola Anläggning
Du ska skriva en praktikrapport.

Innehåll

Praktikrapport

Det du ska göra är följande.

1, Skriva din rapport.

2, Redovisa den inför klassen.

3,Lämna in rapporten i Unikum.

4, Fylla i matrisen om din praktik.

5,Fylla i dina uppnådda kunskapskrav.

 

För att summera dina intryck och iakttagelser när du varit på praktik ska du skriva en praktikrapport. Den ska skrivas efter följande mönster.

 

Inledning

Tala om var du varit, under vilken tidsperiod och ange kort vad du har gjort.

 

Beskrivning av arbetet och arbetsplatsen

I det här avsnittet ska du mer utförligt beskriva vad du gjort under din praktikperiod. Du får här focus områden som du ska behandla. Du väljer själv i vilken ordning du vill behandla de olika punkterna. Ofta bildar varje ämnesområde sitt eget stycke i texten.

 

Uppgiften ska du redovisa inför klassen. Antingen som bildspel eller film.

Du ska lämna in bildspelet, skriv i anteckningar vad du vill berätta.

 

Du ska också fylla i matrisen om din Apl.

Uppgifter

 • Praktikrapport 2020 vecka 17-20.

 • Praktikrapport vecka 48-51 Ht-2019

 • Praktikrapport vecka 39-42 2019

 • Praktikrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Anl  -
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
  Anl  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter samt uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Anl  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Anl  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Anl  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Anl  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Anl  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften samt anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Anl  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Anl  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Anl  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Anl  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Anl  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Anl  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Anl  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Anl  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Anl  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Anl  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Anl  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Anl  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Anl  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Anl  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Anl  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Anl  E
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  E
 • Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  A
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  C
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  A
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  C
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  E

Matriser

Anl
Praktikrapport

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att förstå instruktioner
Mycket lätt att förstå nya instruktioner
Lätt att förstå instruktioner
Behöver tid för att förstå nya instruktioner
Behöver mycket tid för att förstå nya instruktioner
Målmedvetenhet
Arbetar med stor målmedvetenhet
Arbetar målmedvetet
Visar på målmedvetenhet ibland
Visar inte på målmedvetenhet
Samarbetsförmåga
Har mycket lätt för att samarbeta
Har lätt för att samarbeta
Samarbetar tillfredställande
Svårigheter att samarbeta
Hur trivdes du på APLen
Mycket bra.
Ganska bra
Det funkade
Inte alls bra
Hur var min handledare.
Mycket bra
Ganska bra
Det funkade
Inte alls bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: