Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället är vi!

Skapad 2019-10-17 16:19 i Linghedsskolan Falun
Några yrken och samhällsfunktioner i närsamhället.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad vill du jobba med när du blir stor? Vad kan man jobba med egentligen? Får man pengar för att man jobbar? Behövs alla jobb eller är det kanske några som är onödiga? Lärare till exempel, behövs dom? Och behövs det egentligen pengar?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få lära dig

- varför vi har olika arbeten och lite om några olika arbeten man kan ha

- några viktiga begrepp som lön, skatt, yrke och samhälle

 

Hur ska vi lära oss?

Du kommer att få

- titta på film

- skriva enkla texter med illustrationer till

- läsa enkla texter tillsammans

- ha genomånger och diskussioner i större och mindre grupper

- arbeta i grupp med materialet "Vårt samhälle"

 

Hur får du visa vad du kan?

Du visar vad du kan genom att

- delta aktivt i diskussioner, genomgångar och grupparbeten

- skriva enkla faktatexter och rita till

 

Bedömning kommer att ske löpande under arbetes gång.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SO
Samhället är vi!

Osäker
På god väg
Säker
Jag kan tala om vad som behövs för att ett samhälle ska fungera.
Jag kan berätta om några skillnader mellan att bo i Linghed och Falun.
Jag kan berätta vad ordet demokrati betyder för en kompis.
Jag kan förklara vad orden lön, yrke och skatt betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: