Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 2

Skapad 2019-10-17 16:39 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 Ämne - Svenska som andraspråk Kärnan i ämnet svenska som andraspråk är flerspråkighet och utveckling av den kommunikativa språkförmågan. Ämnet stärker elevernas flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga och hjälper dem att utveckla sina kunskaper inom skrift, tal och läsning. Ämnets syfte Eleverna ska utveckla färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. De ska få möjlighet att reflektera över sin flerspråkighet och skaffa sig goda kunskaper i sitt andraspråk. Eleven ska öva sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att orientera sig i en digital värld och använda digitala hjälpmedel i sin språkutveckling. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Innehåll

 
 

 

Kursinnehåll: 

  • Muntligutredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel. Strategier för att förstå och göra sig förstådd. 

  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Användning av digitala verktyg för textbearbetning. 

  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. 

  • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider för samtal om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv. 

  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status. 

  • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: