Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 20 - engelska åk 7 - Fairy tale- read and write

Skapad 2019-10-17 17:13 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med ett sagoprojekt där vi läser en skriver en saga och.
Grundskola 7 Engelska
Fairytale

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få se, lyssna på, och läsa sagor på engelska.
 • Du kommer att få arbeta med begrepp som är kopplade till sagoberättande.
 • Du kommer att få arbeta med oregelbundna verb för att lära dig att berätta, samt återberätta i rätt tempus. 
 • Du kommer att få återberätta en saga du läst på engelska.
 • Du kommer at få skriva en egen berättelse baserat på det du lärt dig i kursen. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Skriva

 

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 •     tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften
 •     en allsidig kommunikativ förmåga

Matriser

En
Jä HT 20- en åk 7 read and write /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Eleven kan välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet i lätt-tillgängliga texter förstå:
Exempel: Du kan återberätta en saga genom att kortfattat förklara handling och vilka huvudkaraktärer som ingår. det huvudsakliga innehållet
Exempel: Du kan återberätta en saga utifrån handling, karaktärer, och miljö, samt säga någonting om texten som är "bortom raderna" det huvudsakliga innehållet
Exempel: Du kan dessutom med begränsat antal ord beskriva det mest väsentliga av en text utifrån givna instruktioner. helhet
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Exempel: Texten inneåller en del genreanpassat språk som t.ex. ”Once upon a time”. Exempel: Texten går att förstå i helhet, men ordval, tempus och meningsuppbyggnad gör det svårt att förstå detaljer. enkelt och begripligt
Exempel: Du kan skriva anpassat till sagoberättande och kan använda oregelbundna verb (She went, she ran) och adjektiv (wonderful, big, red) Exempel: Texten är välskriven samtidigt som ordval, tempus och meningsuppbyggnad är övervägande korrekt. tydligt och med visst flyt
Exempel: Du kan löpande använda adjektiv och oregelbundna verb effektivt som lyfter texten (Suddenly, he saw a horrible, gigantic beast staring at him with eyes big as basketballs.) Exempel: Dessutom är ordförrådet varierat och texten sammanbunden vilket skapar flyt i texten. tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: