Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till produkt

Skapad 2019-10-18 08:56 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta området ska ni få jobba med olika sorters material och vilka egenskaper de har. Många produkter som tillverkas ska ha vissa egenskaper utifrån materialet. Ni kommer även få lära er hur man återvinner olika produkter, hur källsortering går till samt vad deponi är. I arbetet ska också ingå att utifrån ett behov skapa en uppfinning. Uppfinningen ska visas som en prototyp men ska även beskrivas i en instruktionsbok.

Innehåll

Följande saker ska du visa att under arbetets gång:

 • Kunna beskriva och förklara hur en råvara kan bli en produkt (1)
 • Kunna beskriva och förklara olika föremåls material och fördelarna med dessa material (2,7)
 • Kunna beskriva och förklara en produkts kretslopp (1)
 • Kunna beskriva och förklara hur produkter i vår vardag återvinns och återanvänds (1)
 • Kunna utveckla en prototyp till en uppfinning
 • Kunna utföra ett bygge självständigt och ompröva dina ideer (3,4)
 • Kunna rita en skiss och rita av din prototyp (5)
 • Kunna beskriva med ämnesspecifika begrepp hur din prototyp fungerar (5)

 

Vecka

1

35

Introduktion – Film (material)

36

Beskriva föremål

37

Råvara, produkt, återvinning (clio)

38

Laboration – Papper

39

Beskriva föremål - Bedömning

40

Introduktion – Kretslopp (material)

41

Eget arbete (A3) – Kretslopp

42

Eget arbete (A3) – Kretslopp

43

Eget arbete (A3) – Kretslopp 

44

LOV

45

Introduktion – Ide till produkt 

46

Text och övning rörelse

47

Text om rörelse

48

Text om rörelse

49

Bygga prototyp

50

Bygga prototyp

51

Dagbok för bygge - Bedömning

Uppgifter

 • Beskriva föremål

 • Plansch

 • Att bygga en prototyp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Kunskapskrav Åk 7-9

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insatser krävs
E
C
A
1. Undersöka tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och … användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur… delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
med viss enkelt identifierbara
med relativt god ingående
med god ingående och visar då på andra liknande lösningar
2. Resonemang kring likheter och skillnader
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insatser krävs
E
C
A
3. Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och … möjliga idéer till lösningar samt utforma … fysiska eller digitala modeller.
Pröva enkla
Pröva och ompröva utvecklade
Systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4. Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen …
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentation
Eleven gör … dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet …
enkla till viss del är synliggjord.
utvecklade är relativt väl synliggjord.
välutvecklade är väl synliggjord.

Utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och ämnets specifika uttrycksformer och begrepp

Insatser krävs
E
C
A
7. Resonemanfg kring tekniska val
Dessutom kan eleven föra …. underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: