Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden i Norden

Skapad 2019-10-18 09:12 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta tema ska vi arbeta med Forntiden. Vi kommer att röra oss från istiden fram till järnåldern och fokusera på de folkvandringar som under denna tidsperiod ägde rum men även de samhälleliga förändringar upptäckterna och användningen av sten, järn och brons innebar.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska läsa om Nordens historia Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Hur ska vi arbeta?

-         Samla nyckelord och återberätta faktatexter

-          Använda våra olika lässtrategier i arbetet

           Utgå från vad vi redan vet och vad vi önskar veta (VÖL)

-          Göra en egen forntidsbok

-          Arbeta med en tidslinje

-          Titta på filmer, bilder. (Arkeologens dotter på svtplay)

-          Läsa faktatexter från olika källor

-          Kritiskt granska information och resonera kring historiska källor 

 

Vad ska du lära dig?

 Eleven kan ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser under forntiden

 Eleven kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket

 Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid

 Eleven kan tidsbegreppen istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Eleven ska med hjälp av en tidslinje visa de olika tidsåldrarna. (istid, stenålder, bronsålder, järnålder)

Jämföra levnadsvillkor förr och nu med hjälp av ett Venn-diagram.

Eleven kan beskriva ett spår av forntiden i naturen.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: