Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftspråk

Skapad 2019-10-18 09:44 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi jobbar med bokstäver. Bläckfiskarna har varit på bokstavsjakt , de hade ett uppdrag att hitta bokstäver utanför gården. P som i parkeringsplats E som i Ellagård Osv Barnen hittade en postlåda och blev nyfikna vad kunde man göra med en postlåda! Då kom barnen på att vi kan skicka brev hem.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att lära sig bokstäver och språk.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Barnen skriver  brev och skickar hem till sig själv.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Den planeringen gäller 5-års gruppen.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

barnen

föräldrar

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

båten och seglet pedagoger

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Öva på skriftspråk 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?

Barnen tog med sig sina brev till postlådan i närheten av förskolan. Sedan skickade barnen hem sina egna brev.

  • Vad fångar barnens intresse?

Skriftspråk och språk/bokstäver

Barnen skrev olika ord och meningar t.ex sitt namn, mamma/pappa älskar dig, godis osv.

Ett barn frågade om "Vad gör man med frimärken" , " När är mitt brev framme? "

 

  • Vilka reflektioner gör barnen?

Barnen har fått egna brev hem och är stolta över det de har skrivit. 

Samarbete mellan hem och förskolan

 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: