Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vulkan

Skapad 2019-10-18 09:45 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi upptäcker och utforskar vulkan i olika miljöer och på olika sätt

Innehåll

VI UTFORSKAR VULKAN

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 •  Varför? (Syfte med undervisningen)

  Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.
  Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
  Nu när vi har observerat barnen har vi uppmärksammat att de visar ett intresse för vulkan. Vi har nämnt vulkan i böcker vi har läst. Vi har visat en vulkan experiment film och även utforskat experimentet själva när barnen bygga en vulkan i sandlådan. Hur ska vi gå utforska vidare? 

  Inför vår terminen ska vi väcka intresset för vulkan igen då vi inte hann starta det förra terminen.  Men nu behöver lägga fokus på det faktiskt som barnen är intresserade av. Vi ska vara medforskare med barnen och forska mer om just vulkan, genom att starta ett tema. Vi ska vara närvarande, observerande och lyhörda när det uppstår diskussioner mellan barnen i fria leken för att fånga deras intresse.  
  Med hjälp av ett tema kan vi också koppla in t.ex. matematik, naturkunskap och rörelse. Vi får även en röd tråd.  

   

  Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Besöka biblioteket för att låna böcker om vulkan
  Vi tittar på vulkan film (Bamse?)
  Vi gör ett vulkanutbrott experiment 
  Vi skapar vulkaner av trolldeg
  Vi utforskar vulkanen och lava i skapande aktiviteter
  Vi bygger vulkan i olika miljöer 
  Vi reflekterar tillsammans 

  Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Samlingar
  Återberätta/ reflektera dokumentationer med barnen
  När vi bearbetar våra upplevelser i leken
  Vid matbordet
  Vid pedagogisk dokumentation 
  Vi ska sätta upp dokumentationer på väggarna för att få barnen att reflektera
   
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Hela gruppen men på olika nivåer. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Förskolläraren ska ansvara för att undervisningen och dokumentation ska genomföras. Alla pedagoger på avdelningen är delaktiga och ser till att det som planerats genomförs och stöttar barnen i uppgiften och dokumenterar. 
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Att barnen utvecklar sin kunskap om naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen ska utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap och att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Att barnen utvecklar förståelse och få kunskap inom olika områden utifrån läroplanen (t.ex. matematik, naturvetenskap, teknik och språk). 

   
 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: