👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap Västerteg Unikum test

Skapad 2019-10-18 10:20 i Centrala Gymnasiet _Västerteg
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Denna kursplanering är skapad till kursen Entreprenörskap på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Entreprenörskap, 100 poäng (Kurskod: ENTENR0)

Entreprenörskap behandlar företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Kursens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
 • Hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt.
 • Hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Ledarskap och grupprocesser
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.

Särskilt betonas förmågan att starta, genomföra och utvärdera ett projekt.

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån skolverkets kunskapskrav (se länk)

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=ENT&version=2

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns bifogade som uppgifter till denna planering. Uppgifterna kan vara prov efter olika delmoment, redovisningar, fältstudier, inlämningar etc. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

 

Uppgifter

 • Plagiatkontroll

 • Test uppgift

 • 1 Vad är entreprenörskap?

 • 2. Hur får du en idé?

 • 3. Att driva projekt

 • 4. Nätverk

 • 5. Marknadsföring

 • 6. Samarbeta i projekt

 • 7. Projektledning