👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden 1611-1718

Skapad 2019-10-18 12:06 i Torpskolan Lerum
I detta arbetsområde skall vi lära oss mer om den tidsperiod hur det var i Sverige under 1600-1700-talet. Under denna period förändrades Sverige från att ha varit ett litet land i Europas utkant till att bli en fruktad krigarnation med landområden långt utanför landets tidigare gränser! Under denna period hade vi några av våra mest legendariska kungar…
Grundskola 6 Historia
Tiden mellan 1611-1718 kallas för Stormaktstiden. Sverige var stort och mäktigt. Men för att bli så mäktiga krävdes många människoliv och pengar. Stormaktstiden var alltså inte bara storslagen- den var också mycket mörk med krig, fattigdom och svält. Du kommer att få lära dig mer om hur människor levde under den här perioden. Du ska få lära dig lite om de regenter som styrde Sverige och varför Sverige ser ut som det gör idag.

Innehåll

Det här kommer vi att lära oss mer om: 

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden och varför den gör det. 

-Några svenska regenter: Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII.

-Vilka spår av Stormaktstiden vi kan se idag. 

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocessen

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden och varför. 

-Förklara ord, begrepp och en del händelser från den här tiden

- Hur män, kvinnor och barn levde - det svenska samhället under denna period. Adel, präster, borgare och bönder.  Jämföra med idag. 

- Vilka källor som berättar om vår historia. 

Detta kommer du att få göra:

- Lyssna på genomgångar

- Fördjupningsarbete - "tidning" från Stormaktstiden

- Skriva en kort "Dagbok" utifrån ett historiskt perspektiv - uppgift i unikum-görs på lektionstid.

- Titta på filmer och diskutera dem

- Tankekartor

- Quizlet

- Läsa texter samt svara på instuderingsfrågor. 

Material 

- Historieboken "SOS Historia del 1". 

- Texter - kommer finnas här i Unikum och i Google Classroom (samma texter) 

- Länkar till filmer och texter. 

Examination 

- Skriftliga prov:

Del 1: 30-åriga kriget, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X

Del 2: Karl XI, Karl XII, Varför Sverige blev en stormakt, De 4 stånden (häxor, vasaskeppet)  

Årtal att ha koll på (inga datum): 1611, 1632, 1645, 1648, 1658, 1718. 

- Fördjupningsarbete kring en historisk händelse eller person. 

- Dagboken

- Muntlig aktivitet på lektionerna

 

Länkar till material: 

https://www.so-rummet.se/content/stormaktstiden-del-1-1611-1654

https://www.so-rummet.se/content/stormaktstiden-del-2-den-karolinska-tiden-1654-1718

De 4 stånden: http://k-arv.se/qrpages/967

Hur Sverige blev en stormakt: https://historiesajten.se/handelser2.asp?id=38

https://drive.google.com/open?id=1XtQqCDWPhM9ibbYd2tJQaV3PTOnePupq

https://quizlet.com/406807908/flashcards
https://quizlet.com/406807908/match
https://quizlet.com/406807908/learn
https://quizlet.com/406807908/test
https://quizlet.com/394418239/match
https://quizlet.com/394418239/learn
https://quizlet.com/394418239/test

 

Uppgifter

 • Dagbok - Stormaktstiden

 • Fördjupningsarbete - Stormaktstiden

 • Fördjupningsarbete - Stormaktstiden

 • Dagbok - stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Stormaktstiden
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Historiska källor
Eleven kan föra resonemang kring historiska källor så som händelser och personer
Du behöver bli säkrare på att tolka och använda källor, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du kan använda historiska källor genom enkla resonemang.
Du kan tolka historiska källor genom utvecklade resonemang.
Du kan tolka historiska källor på ett välutvecklat och nyanserande resonemang.
Faktakunskaper - levnadssätt
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelserna.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.