Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins värld åk 9 HT-19

Skapad 2019-10-19 14:26 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi
De första kemisterna hade fel när de döpte atomen. Ordet atom betyder odelbar, men idag vet vi att att atomen är byggd av ännu mindre delar. Den har en kärna och runt den rör sig elektroner med svindlande fart. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper och hur byggstenarna i molekyler, jonföreningar och metaller bildar nya ämnen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband samt att genomföra laborationer på ett systematiskt sätt..

Innehåll

Periodiska systemet, jonföreningar och metaller.

Se presentationen Kemins värld i Classroom NO/Tk (Drive)

 

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 4-7 (ca).
Du kommer att ha genomgångar, övningar och laborationer.

Arbetssätten att "Skriva kompendium" eller att "Förklara begrepp och svara på frågor" rekommenderas. 

Var noga med att repetera sådant som vi arbetet med tidigare.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under lektioner, vid skriftlig redovisning, laborationer och som laborationsrapporter.

Elevinflytande

Du kan ha synpunkter på arbetsområdets innehåll och genomförande under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att beskriva och förklara
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Ex. Du kan ge ett exempel på hur man skyddar järn mot korrosion.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Ex. Du förklarar dessutom hur det fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Ex. Din förklaring bygger på kunskaper i elektrokemi.
Ämne
Förmågan att planera och undersöka
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Ex. Du ger en allmängiltig beskrivning av hur en laboration kan förbättras.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Ex. Du ger en uppgiftsspecifik beskrivning av hur en laboration kan förbättras.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Ex. I din beskrivning av hur en laboration kan förbättras förklarar du också varför förbättringen skulle ge ett mer tillförlitligt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: