Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 19 Eine Rundfahrt in Deutschland

Skapad 2019-10-21 08:46 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med Tyskland och dess geografi. Samtidigt kommer vi att träna lite på läsförståelse och att utöka vårt ordförråd. Huvudfokus är vår skriftliga förmåga.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  (nedan väljer du att beskriva de förmågor ni tränar under detta arbetsområde, ta bort de ni inte arbetar med)

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

Arbetsområdet

 Vårt arbetsområde är Tyskland, Tysklands geografi samt att träna vår skriftliga förmåga. Vi kommer att gå igenom och träna på några olika verb som tillhör arbetsområdet, samt arbeta aktivt med att utöka vårt ordförråd för att ha möjlighet att kunna variera oss lite mer i skrift. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta mycket utifrån boken när vi utökar vårt ordförråd, och både ha glosor och text som läxa för att få ett större ordförråd. Ni kommer även att få lära er de olika förbundsländerna i Tyskland och vart de ligger någonstans.  

Grammatiskt kommer fokus vara verb, och vi inleder området med att träna på verben. 

Detta kommer att bedömas...

Jag kommer att bedöma din skriftliga förmåga, hur väl du har utvecklat ditt ordförråd och hur du använder dig av de nya verben som vi har gått igenom. Detta kommer bedömas genom en text som ni lämnar in fredag v. 47. 

 

 

Matriser

M2
Matris Ht 2013 Moderna språk 2

E
D
C
B
A
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Interkulturell förståelse
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Övervägande delen av kraven för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (samma som E)
Övervägande delen av kraven för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: