Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation av ett konst- eller byggnadsverk

Skapad 2019-10-21 12:38 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Bild
Du väljer ett konstverk eller byggnadsverk som fördjupar dig i. Du skapar en presentation där du på ett tydligt sätt presenterar bilder och fakta.

Innehåll

Du väljer ett känt konstverk eller byggnadsverk som du arbetar med.

1. Du skapar en Google presentation av konstverket och konstnären alt byggnadsverk och arkitekten.

2. Framför presentationen i helklass eller spela in din röst till presentationen och så visas den i klassen.

 

Matriser

Bl
Presentation av konstverk

Förmåga
Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Har inget syfte med dina bilder och budskapet framgår inte för betraktaren.
Har ett syfte med dina bilder och dina bilder uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår till betraktaren.
Har ett klart syfte med dina bilder och dina bilder uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår till betraktaren.
Har ett klart och tydligt syfte med dina bilder och dina bilder uttrycker erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet tydligt framgår för betraktaren.
  • Bl
Skapa bilder med hjälp av hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg
Är på väg att lära sig hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg men måste träna mer.
Kan hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Kopierar/kalkylerar för det mesta mina bilder, men kan ibland förändra dem.
Hanterar hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg på ett relativt säkert sätt. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
Hanterar hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg på ett säkert sätt. Prövar och omprövar på ett systematiskt sätt med ett bestämt syfte. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den.
Variation och kreativa idéer
Gör inga variationer i färg, form och komposition utan använder sig av enkla och för mig kända tekniker och material
Gör försök till variation i färg, form och komposition eller material. Använder ofta andras idéer och utvecklar ibland dem vidare. Behöver hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte prova egna idéer.
Varierar mitt sätt att använda färg, form och komposition eller material. Har egna idéer och finner ibland oväntade och kreativa lösningar. Tar egna initiativ och kommer med egna idéer men för att våga genomföra dem kan det behövas råd och stöd.
Varierar mitt sätt att använda färg, form och komposition och material på nya oväntade sätt. Har egna idéer och experimenterar med dem, är villig att ta risker och utmanar sig själv. Arbetar självständigt men frågar när något är oklart. Använder sina egna idéer och utmanar dem.
  • Bl
Undersöka och presentera olika ämnesområden.
Har svårt att arbeta undersökande utan vill ha/behöver klara och tydliga uppgifter. Vill helst inte presentera och visa sina bilder för andra.
Kan arbeta processinriktat men behöver stöd och hjälp från läraren. Presenterar och visar sina bilder med hjälp av läraren.
Arbetar processinriktat och väljer vägar i processen som med viss bearbetning leder framåt. Presenterar och visar sina bilder.
Arbetar systematiskt i processen och väljer vägar som då leder framåt. Presenterar och visar sina bilder och kommer med egna tankar och idéer till presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: