Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering, Trygghet, Solrosen 2019

Skapad 2019-10-21 13:57 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Solrosens mål är att ALLA barn ska känna sig trygga på förskolan. Det ska både kännas tryggt, roligt och lärorikt att komma till förskolan men även i alla förskolans moment!

 

Då vi arbetar mycket med kamratskap så pratar vi även om att hjälpas åt, trösta varandra och att vara trygga tillsammans.

Vårt förhållningssätt är även att i den mån det går ändra våra arbetstider när det sätts in vikarier för att det alltid ska finnas en ordinarie personal som barnen är som tryggast med vid de känsligaste tiderna vid morgon och innan stängning.

 

Aktiviteter:

 Vi har ett medvetet tänk kring allt vi gör. Här kommer några exempel på aktiviteter som pågår kontinuerligt på avdelningen för att träna en grundtrygghet och god självkänsla. Vi pressar aldrig någon utan uppmuntrar, hjälps åt och stöttar!

 

Samling med boll: Bollen använder vi oss av vid samlingar och skickar då runt den med olika teman. Ex säger den som har bollen "Jag heter ... Vad heter du?" och skickar sedan vidare den. Den kan även användas genom att man ska säga något man gillar eller inte gillar osv. Det är en väldigt bra övning då vi får in alla "bollar" i jämnställdhetplaneringarna dvs Självkänsla, Empati, Respekt, Trygghet och även kamratskapen. Man får träna i att både känna/tänka efter, våga prata inför gruppen och stå för det man tycker/känner, man måste lyssna uppmärksamt och respektfullt på den som talar och sist men inte minst tilltala kamraten bredvid en respektfullt när man ska skicka vidare bollen.

Närvarosamling: Vi har en närvarotavla som vi använder oss av vid samlingar. Alla barn och pedagoger på avdelningen finns på varsitt inplastat kort som ligger i en hink. Ett kort i taget dras upp ur hinken, då gäller det att man är med så man uppmärksammar när det är ens bild som dras upp, då får man frågan "Vad heter du", ibland avancerar vi och ber om efternamnet med. Sedan får barnet stoppa sitt kort i valfri ficka på tavlan, ibland ber vi dem att berätta vilken färg det var på fickan dem valde. De vars kort är hemma uppmärksammar vi om dom är lediga eller sjuka och så läggs dem i en speciell "hemma ficka". Sedan hjälps vi åt att räkna hur många det är på Solrosen denna dag. Även här tränar vi på att våga agera och tala inför gruppen, vi tränar även på vad vi heter, att räkna, färger, turtagning, respekt och mycket mer men att känna sig trygg inför gruppen är grunden.

Veckans bok: Ett barn i veckan får ta hem en tygpåse med instruktioner om att barnet nu blivit utvald till att få ta med veckans bok hemifrån till förskolan. På en eller flera samlingar/eftermiddagar uppmärksammas sedan barnet och barnets bok. Barnet får berätta om sin bok, varför den är så bra, när den brukar läsas, om någon bild är en favorit mm. Vi läser boken, barnet får visa upp den för kamraterna och sedan sätts en bild upp i hallen med barnet och dennes bok. Även här tränar vi oss i alla dessa delar såsom respekt mot våra kamrater, tryggheten, självkänslan osv.

Trygghetsvandring: Vi har gått på trygghetsvandringar både ute och inne med tillhörande frågor under tiden. Barnen tyckte att det var väldigt spännande att gå runt och alla hade bara positiva saker att säga.

Små uppdrag: Ett eller två barn får när tillfälle ges följa med på små uppdrag så som att följa med in till huset för att hämta något eller köra matvagnen till köket. Samma här med ovan att vi tränar trygghet och självkänsla.

 

 Analys och fortsättning:

Vi märker snabbt att dessa aktiviteter ger mycket och hur barnen utvecklas genom dem! Det gäller att vi pedagoger har ett medvetet förhållningsätt i allt vi gör, att vi tex aldrig pressar någon att säga något inför hela gruppen utan försöker locka och uppmuntra. Ex vid veckans bok så är det helt upp till barnet hur vi presenterar boken för kamraterna. Något barn kanske kan boken nästintill utantill och vill berätta om den för kompisarna, för ett annat barn kanske det räcker att få sitta och visa bilderna.

Vi tänker fortsätta med dessa aktiviteter och väljer oftast de barn som kanske behöver träna/lyftas lite extra i detta till de små uppdragen där det är 1-3 barn som får vara med då det kan vara lättare att arbeta med det i den lilla lilla gruppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: