Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens uppbyggnad/nedbrytning

Skapad 2019-10-21 14:01 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Jordens uppbyggnad och nedbrytning, endogena och exogena processer
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Jordens uppbyggnad/endogena processer Jordens nedbrytning/exogena processer

Innehåll

Du kommer i detta arbetsområde att få lära dig om:

Jordens uppbyggnad - endogena processer såsom:

- Hur jorden bildades/Big Bang

- Kontinentalplattor och oceanplattor

- Vulkanbildning

 

Jordens nedbrytning - exogena processer såsom:

- Erosion - Vilka typer av erosion finns det? Flytande vatten, is/glaciärer, vind och vågor

- Vittring - frostsprängning och solsprängning

- Vattnets kretslopp

 

 

Du kommer få visa dina kunskaper genom: 

Ditt deltagande på lektioner och grupparbete

Ett prov

Din förklarande text om hur en vulkan skapas/blir till, tsunami eller jordbävning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Sv Ge SvA
Jordens uppbyggnad/nedbrytning

Jordens uppbyggnad/endogena processer

 • Ge  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  C 6   Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  C 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  A 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Ej godtagbara
Godtagbara (E-D)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Big Bang
Du visar inte än att du kan: - steg för steg kan förklara den grundläggande processen bakom Big Bang.
Du visar att du steg för steg kan förklara den grundläggande processen bakom Big Bang.
Du visar att utförligt steg för steg kan förklara den grundläggande processen bakom Big Bang.
Du visar att utförligt steg för steg kan förklara den grundläggande processen bakom Big Bang och argumentera och diskutera andra teoreier kring Big Bang.
Vulkaner
Oceanplattor/kontinentalplattor
Du visar inte än att du kan: - skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt och detaljerat att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det. Du kan även förklara varför och mer utförligt genom att ge exempel ifrån det vi har idag.
Berg/bergskedjor
Kontinental mot kontinental
Du visar inte än att du kan: - skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det. Du kan även förklara utförligt skillnaden mellan berg och bergskedjor och hur de skapas. Du skriver och visar tydliga exempel.
Jordbävningar
Du visar inte än att du kan: - visa att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det.
Du visar och förklarar utförligt att du kan skillnaden mellan de olika plattorna, hur de kolliderar och resultatet av det. Du kan även förklara utförligt skillnaden mellan jordbävning och tsunami och varför de uppstår. Du kan förklara det och visa det med tydliga exempel.

Jordens nedbrytning/exogena processer

Ej godtagbara
Godtagbara (E-D)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Mekanisk vittring
Rotsprängning Frostsprängning Solsprängning
Du visar inte än att du kan: - enkelt kan redogöra för vilka tre mekaniska vittringar. - kan redogöra vad dessa vittringar går ut på.
Enkelt kunna redogöra för vilka tre mekaniska vittringar vi har och kunna redogöra vad dessa vittringar går ut på.
Att utförligt kunna redogöra för vilka tre mekaniska vittringar vi har och kunna redogöra vad dessa vittringar går ut på.
Att utförligt och detaljerar kunna redogöra för vilka tre mekaniska vittringar vi har och kunna redogöra vad dessa vittringar går ut på samt detaljerat kunna redogöra och ge exempel var dessa processer förekommer vanligast.
Kemisk vittring
Människans påverkan
Du visar inte än att du kan: - redogöra hur vi människor förorenar vår jord och hur dessa föroreningar i sin tur bidrar till vittring (sönderdelning). - enkelt kunna förklara vad resultatet blir av det sura regnet.
Att enkelt kunna redogöra hur vi människor förorenar vår jord och hur dessa föroreningar i sin tur bidrar till vittring (sönderdelning). Du enkelt kunna förklara vad resultatet blir av det sura regnet.
Att väl kunna redogöra hur vi människor förorenar vår jord och hur dessa föroreningar i sin tur bidrar till vittring (sönderdelning). Du enkelt kunna förklara vad resultatet blir av det sura regnet.
Att detaljerat kunna redogöra hur vi människor förorenar vår jord och hur dessa föroreningar i sin tur bidrar till vittring (sönderdelning). Du ska utförligt kunna förklara och resonera vad resultatet blir av det sura regnet blir i förlängningen. Du ska ge tydliga exempel på hur det kan påverka den globala uppvärmningen.
Erosion
Vind, vatten och is.
Du visar inte än att du kan:
Du visar att du enkelt kan redogöra för vilka typer av erosion vi har och hur dessa visar sig i vårt landskap.
Du visar att du utförligt kan redogöra för vilka typer av erosion vi har och hur dessa visar sig i vårt landskap.
Du visar att du utförligt och detaljerat kan kan redogöra för vilka typer av erosion vi har och hur dessa visar sig i vårt landskap. Du kan också förklara konsekvensen av erosions påverkan på naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: