Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barret: Språk

Skapad 2019-10-21 17:00 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2019, s.7).

Innehåll

Varför ska vi arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde, dvs vilket syfte har vi?

Utifrån vår barngrupp ser vi ett stort behov av att utveckla och vidareutveckla barnens språkutveckling. Vi ser att barnens språkutveckling ligger på väldigt olika nivåer. 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 Vi vill stimulera till ett nyanserat talspråk, ökad ordförståelse, ett berikat ordförråd samt stötta dem i att våga prata och uttrycka sig verbalt.

 Hur gör vi, dvs vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi pratar med barnen, är lyhörda och lyssnar in så att de får prata till punkt och inte i mun på varandra. Vi skapar miljöer som tillför material som bland annat bokstäver, olika typer av böcker och andra språkstimulerande material som uppmuntrar till samtal. Vi låter barnen uppleva olika typer av läsning så som högläsning, egen läsning, bildpromenader samt genom digitala verktyg. 

 Frågor till lärlogg:
Upplevelse (beskriv kortfattat händelsen. Plats? Material?)
Vad gör/säger barnen?
 
Frågor till veckoreflektion:
Vad fångar barnens intresse, vilket lärande ser vi?
Hur kan vi förstå och tolka det vi sett och hört?
Hur utmanar vi barnen vidare?
Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?
(Alla frågor behöver inte svaras på men de ska vara till hjälp för att föra reflektionen i rätt riktning) 

  

Frågor till utvärdering och analys av projekt/tema:

Utvärdering

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

 

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: