Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet och Sexualitet

Skapad 2019-10-21 17:06 i Stråketskolan Uddevalla
Ett tema inom Vu-ämnet. Temat handlar om pubertet och sexualitet och syftar till att öka elevers kunskaper om detta och vad det innebär för dem själva och den egna kroppen.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Vi arbetar med tema Pubertet och Sexualitet för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar och vad som är viktigt för att vi ska må bra. Vi pratar om känslor och hur det kan vara i relationer till andra personer. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om sådant som rör vår kropp, vad som händer med den under puberteten och vår sexualitet.

Innehåll

Syfte med Tema Pubertet och Sexualitet

Vi arbetar med tema Pubertet och Sexualitet för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar.

Vi pratar om hur vad som är betydelsefullt för att man ska må bra och vikten av att sköta om sin kropp genom bl a bra kost, sömn och motion.

Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om sådant som rör vår kropp, vad som händer med den under puberteten och vår sexualitet.

Det är viktigt om du till exempel vill fråga något och vill prata med någon om det. Det är också viktigt att du lär dig förmågan att säja nej när det gäller din kropp.

Vi pratar om hur barn blir till och vilka preventivmedel som finns.

Centralt innehåll i temat Pubertet och Sexualitet

Du ska få lära dig om pubertet och sexualitet...

 • vad som händer med kroppen i puberteten
 • om din sexualitet
 • om reproduktion, dvs om hur barn blir till och att det finns olika preventivmedel.
 • vad som är viktigt för att man ska må bra.

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om pubertet och sexualitet ska vi:

 • Göra en planering tillsammans. Vi gör en tankekarta för att ta reda på vad vi tillsammans redan känner till. Vi listar ord och begrepp och frågor om sånt vi behöver lära oss mer om. 
 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer
 • med hjälp av bilder lära oss vilka ord man kan använda för att tala om sin kropp, sexualitet och pubertet
 • lära oss om killar och tjejer och vad som skiljer sig åt
 • lära oss vad som händer med och förändras i den egna kroppen i puberteten
 • lära oss om relationer och att "känna ja och känna nej.

Så här kan du visa dina kunskaper om pubertet och sexualitet

 När vi pratar om pubertet och sexualitet eller då vi jobbar med temat om detta kan du: 

Beskriva och berätta om förändringar i kroppen

Berätta om skillnader och likheter mellan tjejer och killars utveckling i puberteten.

Förklara hur barn blir till.

Använda ord, begrepp och symboler som har med kroppen, pubertet och sexualitet att göra.

Visa delaktighet genom att vara aktiv på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, kärlek och olika slags relationer.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9

Matriser

VAA VEU KOM
Pubertet och sexualitet, Träning

Nivå 1
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Fördjupade kunskaper
Kommunikation:
Samspela och tala om känslor
Du tränar på att delta i samspel och tal om känslor.
Du deltar med stöd i att samspela och tala om känslor.
Du deltar självständigt i att samspela och tala om känslor.
Vardagsaktiviteter
Livsfrågor
 • VAA  4-6
 • VAA  1-9
Du tränar på att delta i kommunikation livsfrågor som har betydelse för dig könsroller och relationer.
Du deltar i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för dig.
Du kommunicerar om livsfrågor som har betydelse för dig.
Verklighetsuppfattning
Människan
 • VEU   9
Du tränar på att identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Du kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Du kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: