Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus

Skapad 2019-10-21 18:48 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 8 – 9 Teknik Fysik
Ljud och ljus fenomen är något som alltid facinerat människor genom tiderna. Människan har länge använt sig av både ljud och ljus för att kommunicera med varanda. Utan kunskapen om vad dessa två fysikaliska fenomen är och hur de fungerar så skulle vi aldrig haft vare sig radio, telefoner, tv eller datorer.

Innehåll

Tidsperiod

 • v.45-4

Vi kommer att läsa om (från Lgr11)

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.
 • Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
 • Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg

 

Vilka förmågor kommer utvecklas och bedömas

Du kommer att utveckla och bedömas i förmågan att:

 • Förstå och använda begrepp
 • Se fysikaliska samband kring ljud och ljus
 • Söka och använda naturvetenskaplig information
 • vara källkritisk
 • skapa en framställning (text) med anpassning till ett syfte och en viss målgrupp

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kommer att kunna visa på dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner på lektionerna både muntligt och skrivtligt.
 • genom att vi gör exittickets
 • göra begrepps test på ljud och ljus för att visa att du förstått.
 • du kommer att göra en framställning om ett ljud eller ljus-företeelse där du kan visa på en djupare förståelse, 

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete Ljud och Ljus

 • Fördjupningsarbete Ljud och Ljus

 • Fördjupningsarbete Ljud och Ljus

 • Fördjupningsarbete Ljud och Ljus

Matriser

Fy Tk
Ljud och Ljus

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Kunskaper ljud och ljus
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har visat på grundläggande kunskaper om ljus och ljud och har visat att du kan minst hälften av de begrepp som vi tagit upp. Du har gjort de flesta uppgifterna om ljud och ljus på en grundläggande ni och då visat på enkla samband kring ljud och ljus i vardagslivet
Du har visat på goda kunskaper om ljud och har visat att du kan förklara de flesta begreppen inom dessa som vi har tagit upp. Du har de flesta uppgifterna om ljud och ljus på en utvecklad nivå och då visat på förhållandevis komplexa samband kring ljud och ljus i vardagslivet
Du har visat mycket goda kunskaper om ljus och ljud och har visat att du kan förklara begreppen inom dessa som vi har tagit upp. Du har gjort de flesta uppgifterna om ljud och ljus på en väl utvecklad nivå och då visat på komplexa samband kring ljud och ljus i vardagslive
Begreppsanvändning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har visat att du kan använda några av de ämnesspecifika begrepp som vi tagit upp, på ett korrekt sätt
Du har visat att du kan använda fler av de ämnesspecifika begrepp som vi tagit upp, på ett korrekt sätt
Du har visat att du kan använda de ämnesspecifika begrepp som vi tagit upp, på ett korrekt sätt
Din framställning om ljud/ljus företeelse
Använda information och anpassning av innehåll
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har använt information som du hittat och skapat en enkel framställning med fakta kring någon företeelse när det gäller ljud eller ljus, som till viss del är anpassad till din valda målgrupp.
Du har använt information som du hittat och skapat en utvecklad framställning med fakta kring någon företeelse när det gäller ljud eller ljus, som har en relativt god anpassning till din valda målgrupp.
Du har använt information som du hittat och skapat en utvecklad framställning med fakta kring någon företeelse när det gäller ljud eller ljus, som har en god anpassning till din valda målgrupp
Din framställning om ljud/ljus företeelse
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
I din framställning visar du på enkla resonemnag och kunskaper om hur företeelsen du valt fungerar. Du har enbart skrivit text eller läser upp det du skrivit om företeelsen
I din framställning visar du på utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och goda kunskaper om hur företeelsen du valt fungerar. Du behöver lite stöd av den text du har skrivit när du redogör för hur din företeelse fungerar
I din framställning visar du på välutvecklade och väl underbyggda resonemang och mycket goda kunskaper om hur företeelsen du valt fungerar. Du kan utan eller med endast några stödord redogöra för hur din företeelse fungerar.
Källkritik
Söka, använda och kritiskt granska information
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har använt dig av minst två källor samt fört ett enkelt resonemang kring minst en av de källkritiska frågorna om informationens och källans trovärdighet
Du har använt dig av minst två källor samt fört ett utveclkat resonemang kring minst två av de källkritiska frågorna om informationens och källans trovärdighet
Du har använt dig av minst tre källor samt fört ett välutvecklat resonemang kring minst tre av de källkritiska frågorna om informationens och källans trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: