👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIn målsättning SAM18A

Skapad 2019-10-21 19:04 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Fysiskt och Livsstilsmål

Innehåll


Syfte

Du ska få kunskap om hur du sätter upp ett fysiskt och ett livsstilsmål samt vilka verktyg du kan använda för att lyckas.

Dessutom kommer du få en ökad insikt kring hur din egen fysiska träning är kopplad till din hälsa och ditt välbefinnande.

 

Deadlines

Denna uppgift harflera olika inlämningsdeadlines.

 1. Din planering för lektion v.47 Måndag
 2. Inlämning 1 är SMART-mål och planering Måndag v.48
 3. Loggbok efter varje lektionspass
 4.   Individuell redovisning av den kompletta uppgiften i grupper om 3 elever  V.7-8

Uppgift 1

1.    Du ska skapa en egen hälsoprofil över dig själv samt genomföra fystester.

2.    Sätta upp 2 mål utifrån dina utvecklingsbehov. Ett med fysisk träning och ett livsstil.

3.    Du ska sedan bestämma metod, planera, genomföra och utvärdera dels fysiska aktiviteter och livsstilsförändring från v.47 till och med sluttesterna v.

Del 2 

Nu när du genomfört din planering ska du analysera och utvärdera din träning. I analysen finns plats för dig att visa din förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. För de högre kunskapskraven krävs dessutom att du kopplar analysen av din egen träning och hälsa till dina egna testresultat samt aktuell fakta och träningsteorier (t.ex. periodisering, superkompensation, .

 

Din redovisning skall innehålla

1.    Analys av dina hälsotest. Vilka faktorer påverkar detta dig i din vardag, din hälsa och din prestationsförmåga?

2.    SMART-mål: Varför valde du dessa mål?

3.    Metod: Vilken eller vilka metoder valde du? När, hur och på vilket sätt?

-       Beskriv din grov och –detaljplanering

-       Vilka för och nackdelar finns med din metod. (Koppla till teorierna)

4.    Analys och utvärdering.

-       Uppnådde du ditt mål som du satte upp i ditt träningsprogram?

Vilka faktorer tror du bidrog till detta? (t.ex. psykiska, fysiska, sociala, kost, sömn, stress etc.)

-       Hur fungerade träningen?

Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra?

-       Vilka hälsoeffekter har fysisk aktivitet för din hälsa? Här SKA du koppla din reflektion till relevanta teorier.  (ANGE KÄLLA: Läroboken Idrott och hälsa 1 + minst en övrig artikel/källa).

-       Vilka lärdomar tar du med dig?

Om du skulle planera en ny period träning, vad skulle du göra annorlunda?

 

Redovisningens längd 5-8 min

Använd Visuella hjälpmedel som tex. Powerpoint.

 

Glöm inte källhänvisning. Minst en gång till kursboken och minst en gång till egen källa. T.ex. kap 2 s.62-88

Kör hårt och smart!

 

/Simon

Uppgifter

 • Loggboken

 • SMART-Mål Grovplanering

 • Redovisning Din Målsättning

Matriser

Idr
Bedömningsmatris Din målsättning

A-Nivå
C-Nivå
E-NIvå
Insats krävs
Bedöma och Välja
Bedömning av utvecklingsbehov, val av träningsmetod och genomförande
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Bedöma dina Utvecklingsbehov Med säkerhet välja områden och metoder Regelbunden träning Aktivt ansvar Anpassa vid ändrade förutsättningarna.
Bedöma dina utvecklingsbehov Viss säkerhet Välja områden och metoder Regelbunden träning Aktivt ansvar
Bedöma dina utvecklingsbehov Viss säkerhet välja områden och metoder Aktivt ansvar
Ej uppnått E-nivå
Utvärdera
Utvärdering av träningsmetoden och livsstilens betydelse
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Nyanserade omdömen värdera resultatet Förklara Träningsmetodernas teorier. De innebär att ni utförligt och nyanserat beskriver aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Nyanserade omdömen värdera resultatet med förklaringar som har viss koppling till träningsmetodernas teorier. Det innebär att ni utförligt beskriver vilken betydelse träningsprogrammets aktiviteter och livsstilen har haft för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Enkla omdömen värdera resultatet. Det innebär att ni översiktligt beskriver vilken betydelse träningsprogrammets aktiviteter och livsstilen har haft för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Livsstil och kroppsideal
Utreda av synen på livsstil och kroppsideal
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Utförligt Nyanserat beskriva Olika livsstilar kroppsideal I träningsverksamheter och samhället
Ni kan utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.
Ni kan översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.