Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och alternativa energikällor

Skapad 2019-10-22 08:46 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Vi har bara en planet! Vi måste tillsammans arbeta för att hitta alternativa möjligheter som bidrar till att miljö, samhälle, kultur, och ekonomi utvecklas på ett sätt som skapar livskvalitet åt alla.

Innehåll

Inledning

Hållbar utveckling kan definieras på många olika sätt men syftet är klart och tydligt.

 • Jordens ekologiska system måste vara i balans
 • Livskvalitet för alla, nu och i framtiden

Oavsett hur man definierar det och hur man gör för att uppnå en hållbar utveckling så är den majoriteten av forskare världen över ense om att det är bråttom och att det krävs kreativa lösningar. Designers och andra som arbetar med samhällsutveckling och teknik av olika slag har många möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Uppgifter

 • NO - Inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling HT - 19

Muntlig diskussion

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Kunskaper
Hur du visar dina kunskaper om miljö, energi och hållbar utveckling i diskussionen.
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskaper för att kunna diskutera. Du skiljer inte fakta från värdering och du motiverar inte dina åsikter eller beskriver följder.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Delaktighet
Din delaktighet i diskussionen.
Du deltar inte aktivit i diskussionen
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.

Fördjupningsarbete

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Källkritik
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Du saknar förmågan att söka information från olika källor och du visar inte att du kan diskutera om källornas pålitlighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Textinnehåll
Hur du använder informationen/faktan för att skriva din text.
Du saknar förmåga att använda information på ett tillräckligt bra sätt i dina texter och du har inte anpassat den till budskapet och syftet.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i enkla texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i utvecklade texter. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i välutvecklade texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och syfte.
Fakta och begrepp
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Reflektionsfråga

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Resonemang
Hur du resonerar och använder dig av din nya kunskap i biolog, fysik och kemi inom Hållbar utveckling.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Fakta och begrepp
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

TIPS! Fakta och begrepp inom Hållbar utveckling innebär följande;

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Fakta och begrepp (Fördjupning, reflektionsfråga, diskussion)
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. Du ger exempel på energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut vecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: