Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk och språkhistoria

Skapad 2011-10-20 10:20 i Bäckagårdsskolan Halmstad
De nordiska språken samt Sveriges minoritetsspråk.
Grundskola 5 Svenska
I arbetsområdet ska vi lära oss några ord på danska och norska och få kunskap om att Sverige har fem olika minoritetsspråk. Vi lär oss också om samerna och deras tidiga religion.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts

Innehåll

Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.

Bedömning

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, samt ge exempel på språkliga likheter och skillnader inom svenskan och närliggande språk

Konkretisering av mål

• Kunna några ord på danska och norska
• Kunna jämföra ord på danska, norska och svenska och se likheter och skillnader mellan dem. • Kunna ge exempel på Sveriges minoritetsspråk.

Arbetssätt

 • undervisning i språkhistoria.
 • arbete enskilt och med kompis med ord i Studio svenska - studieboken och i ordbok; palindrom (t ex söt tös) samt förklaring av ord.
 • läsning av informativ text i Studio svenska - textboken.
 • läsning av litterär text på svenska, danska och norska.
 • arbete med de litterära texterna; söka ords betydelse och upptäcka likheter och skillnader mellan språken.
 • enskilda övningar med stencilmaterial
 • film; samerna

Dokumentation

Arbetat i textboken och studieboken i svenska samt med stencilmaterial. Visar i test att man kan ge exempel på nationella minoritetsspråk - samiska, jiddisch, romani, finska eller meänkieli (tornedalsfinska). Visar i test att man kan ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan det svenska, danska och norska språket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: