Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2019-10-22 09:11 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Denna PP behandlar området energi och miljö. Det är en fortsättning på tidigare arbete om källsortering och återvinning.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

No (biologi, fysik och kemi) vecka 45 - 51

Förmågor att utveckla

 • I samtal om miljöfrågor - ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning.
 • Eleven kan bidra till dokumentation av arbetet och resultaten.
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Syfte 

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Konkretiserade förmågor

Målen med undervisningen är att:

 • du får möjlighet att tillägna dig kunskap om olika energikällor
 • du får en ökad förståelse för energianvändningen 
 • du har möjlighet till att bli förtrogen med vår miljö och vad som påverkar den positivt och negativt

Arbetssätt/undervisning

Detta ska du få undervisning om: 

 • olika energier: värme-, läges- och rörelseenergi
 • förnybara energier: sol-,vind-, vatten- och biobränsle.
 • icke förnybara - kärnkraft och fossila bränslen
 • miljöpåverkningar och hållbar utveckling
 • några centrala begrepp: klimatförändringar, atmosfär, biobränsle, ekosystem, kretslopp, kärnkraft, växthuseffekt, koldioxid, och syre.

 

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: 

 • gemensamma genomgångar
 • titta på energi- och miljöfilmer
 • arbeta med olika stenciler, söka och hämta information om energikällor och göra ett grupparbete 
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa i grupp 

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar: 

 • din förmåga att ge exempel på några energier för hållbar utveckling
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar i gruppuppgifter
 • din förmåga att använda några av de centrala begreppen i ämnet

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för lärare/klass i en trygg miljö
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal/diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp, samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: