Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

17a Slöjd i olika kulturer. Tradition & Trend

Skapad 2019-10-22 11:13 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Björkvallsskolans mall för pedagogisk planering.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Bli inspirerad av kultur och hantverk i världen och skapa något eget!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Du ska fördjupa dig i ett projekt där du själv väljer vad det ska bli. Ditt projekt ska på något sätt vara inspirerat av en kultur som du också väljer själv. Det kan vara en för dig främmande kultur som du är nyfiken på eller en som du är mer bekant med. Det kan vara en kultur som är kopplad till ett land eller mer som en subkultur som ofta är kopplad till populärkultur (t ex: hårdrock, kawaii, punk osv). Se till att du sätter din egen prägel på uttrycket också.

 • Vi tittar på en powerpoint- presentation för inspiration.
 • Du gör en planering och en skiss/bild över ditt arbete där du presenterar olika förslag till utformning.
 • Du skriver en planering där du berättar och visar hur din idé kommer att tillverkas.
 • Du dokumenterar och reflekterar över ditt arbete. 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • ha fått kännedom om olika hantverk och slöjdtraditioner och hur de kan var en inspirationskälla till eget skapande.
 • kunna hantera de redskap som behövs för att genomföra arbetet.
 • ha arbetat med slöjdprocessens olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
 • ha formgett och framställt ett föremål med inspiration från en kultur eller teknik.
 • ha reflekterat över ditt arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk 7-9

F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: