Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen lokal utvecklingsplan LUP Sotenäs och Ugglumsledens förskolor

Skapad 2019-10-22 11:17 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola
Denna lokala utvecklingsplan använder arbetslagen för att dokumentera arbetet med vårt övergripande tema som är "Möte med-". Dokumentationen ska innefatta verksamhetens fokusområden/målområden som du hittar i aktuell teamplan. Dessa syftar till att utveckla verksamheten. Ni förhåller er till dessa utvecklings-/målområden när ni planerar och reflekterar samt dokumenterar ert innehåll i utbildningen. Ni kopplar läroplansmål till arbetet med projektet och ni dokumenterar era målstyrda processer.

Innehåll

Vi arbetar vidare med föregående års tema där utgångspunkt är barns delaktighet och inflytande samt de hundra språken. Se teamplan som komplement till LUP!

 

Augusti-oktober: Pree-projekt fas. Vi lyssnar in varandra och barnen, reflekterar, försöker förstå vad det är barnen är nyfikna på.
Arbetslaget gör under september en tankekarta utifrån vad man ser att barnen gör/leker/intresserar sig för. Detta kan göras flera gånger.
Arbetslaget formulerar i oktober en nyfikenhetsfråga att projektarbeta utifrån. Koppling mellan pree-projekt fas ska synliggöras för att skapa sammanhang. Nyfikenhetsfrågan kan ändras under processens gång. 

 

 

 

Koppla 2-4 Lpfö18 mål till ert projekt. Två värdegrundsmål samt två lärandemål.

Se punkt 2 nedan. 

 

Utifrån valt projekt för barngruppen ska följande mål synliggöras när ni planerar, reflekterar och dokumenterar utbildningens innehåll och undervisning. 

 

Lärande och utveckling

 

 

1.   De hundra språken”- utvecklande av tydliga lärmiljöer för att stimulera lärande, kreativitet, utveckling, inflytande och delaktighet.

        Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt?

        Vilka erbjudanden ger vi barnen? Material?

i utvecklar vår miljö ständigt och följer veckans bokstav som inspirerar miljöns utformning. Material i verksamheten - vi har beställt in nytt material till förskolan med fokus bokstäver. Nya spel, bokstavssgämplar mm. Vi skapar också eget material som barnen kan använda mer i den fria leken och skapandet. Vi har hittat bokstavsmaterial som vi skrivit ut och som barnen får använda. Barnen använder sig av digital teknik med bl.a. appar, projektor osv. Vi återanvänder och hittar material från vår närmiljö som vi tar in i verksamheten.

 

2.   Implementera Lpfö 18 med fokus på projektbaserat lärande och            undervisning. (Målstyrda processer)

Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt? Hur organiserar vi för lärande och undervisning? Vilka mål i läroplanen kopplar vi vårt projekt till? 

 

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • Nyfikenhetsfråga: Hur kan vi få barnen att inhämta så mycket kunskaper som möjligt genom bygg och konstruktion?

 

3. Arbeta aktivt och medvetet med våra digitala verktyg utifrån Lpfö 18 och vår digitala policy.

Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt? 

 

 

4. Hållbar utveckling- alla som verkar inom och vistas på förskolan ska utveckla en god kännedom om hur vårt sätt att leva påverkar vår när- samt globala miljö.

 

 

Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt? 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: