Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 8 plan Musikhistoria - Musikgenrer

Skapad 2011-10-20 11:35 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Konkretisering av målen

Du jobbar med uppgiften eftersom du senare under terminen ska skapa musik på datorn och då beskriva vilken genre du gjort din låt i. Du behöver också kunna särskilja olika genrer inom musiken så att du kan jämföra dem med varandra, men också beskriva hur de utvecklats genom tiderna. Det är viktigt att du både kan lyssna dig till vilken genre du hör och beskriva vad som är speciellt för just den genren.

Arbetssätt

Du kommer att lyssna på musik från och läsa information om åtta olika genrer. Detta kommer ske gemensamt i klassen. Efter att vi gått igenom samtliga genrer så kommer du att redovisa dina kunskaper genom ett prov. Texter och lyssningsexempel finns på fronter i rummet "Musik på Torås".

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du kan resonera kring musikens funktioner och redogöra för hur musiken använts av grupper i samhället. Du bedöms också efter hur väl du kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och dessutom efter hur väl du kan urskilja instrument från olika genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Slutredovisning

Redovisningen av dina kunskaper sker genom ett lyssningsprov där du ska identifiera vilken musikstil/genre som varje sång hör till, men också genom ett prov där du ska kunna beskriva vad som särskiljer olika genrer från varandra.

Vilka områden i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Musiklyssning och reflektion om musik:

 1. Musikhistoria
 2. Musiklära
 3. Resonera om musik

Matriser

Mu
Musikmatris år 8 Lyssning - Musikgenrer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssning
Musikhistoria
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Lyssning
Instrumentkännedom
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Reflektion om musik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: