Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2011-10-20 11:43 i Gläntanskolan Helsingborg
I Rörelse och kostruktion arbetar eleverna sig genom teknikutvecklingens olika faser: identifiering av behov, undersökningar, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning, samtidigt som de får förstå hur kunskaper om olika krafter, energi och materialens egenskaper påverkar en konstruktion.
Grundskola 7 – 8 Teknik

Innehåll

Målet med undervisningen är att urveckla förmågan att:

Undervisningens innehåll: Vad?

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Undervisningens innehåll: Hur?

Temat startar i elevernas konstruktioner, enkla skisser som övergår i konstruktionsriktningar.

Eleverna:

- planerar, konstruerar och utvärderar en egen konstruktion med rörliga delar.

- undersöker hur olika kraft påverkar ett fordons rörelse

- undersöker hur lagrad energi i gummisnoddar övergår till rörelse

Vi samtalar och arbetar med byggtekniska ord och hur man bygger för att det ska bli stablit och hållbart.

Bedömning

Varje lektionstillfälle bedöms och när projektet är slut, bedöms varje uppdrag och dess sammanfattning. Alla bedömningar summeras och konkretiseras i ett betyg.

 Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömnings matris

Konstruktion

E
D
C
B
A
Prövar idéer
Genomför en egen konstruktion
genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Handlingsalternativ
Formulerar handlingsalternativ som leder framåt
Bidrar med alternativ.
Alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Dokumenterar arbetet med skiss och rapport
Enkel dokumentation där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Utvecklad dokumentation av arbetet där inetntionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Välutvecklad dokumentation där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Byggteknik

E
D
C
B
A
Beskriver konstruktioner
Beskriver med byggtekniska ord hur byggkonstruktioner är uppbyggda för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver enklare konstrukioner med viss användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med relativt god användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, med god användning av byggtekniska ord och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriver Skillnader och likheter
För resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i byggteknsika lösningar.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriver förändringar.
För resonemang om hur byggmaterial och byggtekniker förändrats och visar då på drivkrafter.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriver konsekvenser.
För resonemang om hur olika val av material och byggtekniker kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: