Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2019-10-22 14:31 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Kemi
Elektricitet är viktigt för att vi ska kunna leva våra liv som vi vill - vi använder den i princip hela tiden! I det här avsnittet får du lära dig hur vi kan framställa elektricitet med kemi, samt använda elektricitet för att framställa nya ämnen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi kommer du få utveckla din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, människan och naturen.

Centralt innehåll 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med

  • Texter, instuderingsfrågor, gruppdiskussioner och filmer.

Hur ska du visa dina kunskaper? 

Du kommer att få visa dina kunskaper med

  • Diskussioner och ett prov.
  • En laboration och en labbrapport.

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

Matriser

Ke
Periodiska systemet & elektrokemi

E
C
A
Begrepp och teori
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Förklara begreppen atom, molekyl, proton, neutron och elektron. Ge exempel på några ädla och oädla metaller. Ge exempel på joner. Ge exempel på salter. Kan ge exempel på olika kemiska bindningar. Förstår koppling mellan atomnummer, antal protoner och antal elektroner i en atom.
Förklara begreppen valenselektron, isotop, jon, jonbindning, kovalent bindning, elektrolys. Förklara skillnaden mellan ädla och oädla metaller. Förklara vad som händer kemiskt vid en neutralisation. Förklara vad ett salt är. Skriver reaktionsformler för några kemiska reaktioner. Förklara skillnaden mellan en syra och en bas. Förklara hur syror och baser påverkar miljön. Kan förklara hur olika atomer kan bilda molekyler. Använder periodiska systemet för att förklara skillnader och likheter mellan olika ämnen.
Använder begrepp på ett säkert sätt och förklarar olika kemiska samband. Skriver reaktionsformler som är korrekt balanserade. Förklara skillnaden mellan ädla och oädla metaller och använder då begreppet elektronegativitet. Kan förklara utförligt hur olika atomer kan binda sig med varandra och bilda molekyler.
Naturvetenskapliga undersökningar
Genomföra systematiska undersökningar om kemi.
Du kan genomföra undersökningar och använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och använder utrustning på ett säkert och korrekt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och använder utrustning på ett säkert, korrekt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: