Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, att skriva olika texttyper

Skapad 2019-10-22 15:16 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att skriva olika typer av texter och då använda oss av de olika strukturer som kännetecknar dem. Att skriva en text innebär inte bara att stapla ord på varandra. Man behöver veta vilket syfte texten har och vem mottagaren, läsaren, är. Varje texttyp har en egen struktur som bildar som ett ramverk som vi kan fylla med ord. Följer vi strukturen blir det enklare och tydligare för läsaren att förstå vad vi vill säga.

Innehåll

Språkliga mål

Bli mer förtrogen med det svenska skriftspråkets strukturer och att använda ord och begrepp på ett korrekt sätt.

Undervisning

Du kommer att göra en förproduktion av varje text-typ. Därefter kommer vi att träna på de olika strukturerna och sedan avslutar vi med en slutproduktion. Då kommer du att se din utveckling.

Bedömning

Det är din slutproduktion som bedöms enligt kunskapskraven för år 6 i svenska respektive svenska som andraspråk.

Uppgifter

 • Instruerande text, slutproduktion

 • Argumenterande text, slutproduktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: