Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse -Träd: Bok/text

Skapad 2019-10-22 15:20 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen tycker om att vara ute i naturen och har visat intresse för detta när vi är på våra utflykter. Vi vill följa ett träd för att se vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Allt som barnen kommer att uppleva kring trädet kommer att resulteras i en bok med bild och text.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen tycker om att vara ute i naturen och har visat intresse för detta när vi är på våra utflykter. 


Vi vill följa ett träd för att se vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Detta kopplar vi till vårt tema känsel då temperaturen skiftas och det börjar bli kallare som barnen upplever just nu. Vi kopplar det också till olika skapande och benämna olika begrepp som har betydelse för att skapa förståelse hos barnen. 


Allt som barnen kommer att uppleva kring trädet kommer att resulteras i en bok med bild och text.

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Vi vill att barnen ska få se och uppleva hur trädet skiftar med löv under de olika årstiderna. Vi vill att barnen ska se de olika materialen som naturen har att erbjuda som vi samtidigt kan skapa med. Barnen ska få utveckla sin motorik och trygghet ute i naturen.

_________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Miljö: Besöka trädet ute

Material: Samla in naturmaterial att skapa med

Diskutera vad barnen se, benämna viktiga begrepp, upplevelser, 

Fotografera (telefon/ipad), dokumentera, blogg (för föräldrar samt skriva ut det till barnen - kunna diskutera). 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: