Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla

Skapad 2019-10-22 15:39 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Varför arbetar vi med självkänsla och integritet

Under året arbetar vi kontinuerligt med jämställdhetsarbetet i barngruppen för att stärka oss som grupp och individer. Vi arbetar med olika områden beroende på vilka behov barngruppen har. Under november kommer vi ha extra fokus på självkänsla. Vi kommer även arbeta med integritet under veckorna 46-47 ( då hela kommunen har det i fokus).

Avdelningens mål:

 Ge barnen förutsättningar att uttrycka sin åsikt, sina känslor och kunna säga nej.

Aktivitet:

 Vi kommer att fortsätta trygghetsarbetet med att barnen får brev i kulans postlåda där de får olika uppdrag och dilemman att lösa. Vi kommer att utgå ifrån Ugglan och kompisproblemet (kan ses på UR) som stöd i kommande  diskussioner. Här tar de upp ämnen som, -säga förlåt, - säga nej, - vara utanför med mera. Vi kommer även att ha samarbetsövningar och lekar där barnen på ett lustfyllt sätt får se hur man kan samarbeta. 

När? Var? Hur? Varför?

 Vi kommer att arbeta med självkänsla och integritet under hela dagarna i alla situationer, För att ge exempel så på samlingar, på rörelsen i lekhallen samt under våra rutinsituationer (mat, påklädning, toalettbesök mm mm). 

Vi pedagoger är närvarande och lyhörda och lyfter olika situationer ur vardagen så det blir konkret och förståligt för barnen. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: