Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräck

Skapad 2019-10-22 15:53 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Vad du ska lära dig

 • Skriva en berättelse med inledning, spänning och slut. 
 • Planera och genomföra en muntlig framställning. 
 • Förbättra din läsning, både tyst och högt, samt väcka intresse för genren skräck. 
 • Använda det digitala verktyget bookcreator för att kombinera text och bild. 

Så här ska vi arbeta

 • Du kommer få skriva en egen berättelse med temat skräck, först i google dokument och sedan i bookcreator. 
 • Kombinera text och bild i bookcreator. 
 • Du kommer få läsa utdrag ur böcker, bland annat "Rösten i natten" som finns i Zick Zack. 
 • Besök från bibliotekarie som presenterar olika böcker med skräcktema. 
 • Muntlig framställning där du får berätta om något läskigt. 
 • Kamratbedömning. 

Det här ska bedömas

 • Din berättande text i google dokument (handling, skrivregler)
 • Din text i bookcreator och hur väl du kombinerar den med bilder. 
 • Din muntliga framställning. 
 • Hur väl du kan ge och ta emot respons från kamrater och lärare. 
 • Läsflyt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: