Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poppelns Aktionsforskningsfråga Ht-19

Skapad 2019-10-22 18:34 i Jörlanda Stenungsund
Förskola
Poppelns nyfikenhetsfråga under höstterminen 2019: Hur kan vi pedagoger lära varje barn att det bemöter alla olika människor; barn, vuxna respektfullt och på ett sätt som det själv vill bli bemött på?

Innehåll

I förskolans läroplan (Lpfö/18) står det skrivet på flera ställen att förskolan ska ge barnen möjligheter och förutsättningar att utveckla förmåga till empati och omtanke om andra, genom att utveckla respekt och förståelse och leva sig in i andra människors situation. 

 

Denna termin har vår verksamhet bl.a handlat om hur vi kan förbättra barnens bemötande mot varandra, så att alla interaktioner upplevs som trevliga och respektfulla. Att alla barnen på Poppeln känner glädje att leka, lära och vara tillsammans under vistelsen på förskolan. 

Poppelns aktionsforskningsfråga är följande: Hur kan vi pedagoger lära varje barn att det bemöter alla olika människor; barn och vuxna respektfullt och på ett sätt som det själv vill bli bemött på? 


Vi planerade att vi efter en tid (i oktober-november)
 skulle utvärdera hur/om barnen ändrar sitt bemötande, på vilket sätt de talar till och agerar med varandra, när vi har omsatt det i praktiken och gör det konkret för barnen.

 

Ex. om några barn påbörjat en lek och ett annat barn kommer och vill vara med i leken, vilka ord kommer barnen att säga till varandra? Är tonen trevlig och förklarande eller är den hård och uteslutande. Eller.... Flera gånger under en dag, behöver barnen vänta på sin tur (tvätta händerna, ta maten från buffén etc), hur bemöter barnen varandra då? Genom att puttas och tränga sig före eller kommer barnen att acceptera att vänta tills det blir sin tur. 

På olika sätt har vi att lekt, lärt och diskuterat vår fråga. Vi har använt oss av bland annat materialet ”Tio små kompisböcker”, där berättelserna handlar om Kanin, Igelkott och deras vänner i situationer som de flesta barn känner igen från sin vardag. Vi har pratat känslor, satt ord på dem och diskuterat att det känns olika för alla människor. När blir du ledsen?, Hur känns det att vara ledsen? Hur ser du ut när du är ledsen? När blir du glad? Hur känns det i kroppen att vara glad? osv. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: