Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällbacka förskola - avd. Valö - Värdegrunden

Skapad 2019-10-22 21:27 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Fjällbacka förskola avd. Valö - Värdegrunden - Uppdaterad 2020-01-07

 

VAR ÄR VI OCH VART SKA VI? 

Enligt skollagen och läroplanen skall förskolans verksamhet vara rolig och trygg. Verksamheten skall utformas så att omsorg om varandra, utveckling och lärande bildar en helhet. Trygghet, ”tillsammans”, lek och glädje skall göra förskolan till en arena där våra barn utvecklar empati, social handlingsberedskap och förståelse för sitt eget och andras värde. Alla barn i våra förskolor skall utveckla sin självständighet och få möjlighet att erövra en stark tilltro till den egna förmågan.

Alla barn hos oss skall ges förutsättningar att bli sitt bästa jag!

 

HUR GÖR VI?

 

Vårt mål är att fortsatt bibehålla rutiner,  trygghet och gemenskap i gruppen. 

 • Lek, samarbete, dialog och barns inflytande är viktiga didaktiska verktyg för oss och ska utgöra grunden i vår verksamhet. 

 • Fokus är att vi ska ha roligt tillsammans!   

 • Använder ett lågaffektivt bemötande

 • Låter barnen vara delaktiga i beslut kring deras vardag på förskolan

 • Reflekterar med barnen kring mångfald och interkulturalitet 

 • Vi för en ständig reflektion kring vad vi accepterar för beteende i barngruppen samt är överens om vad vi ser som diskriminering eller kränkande behandling.

 • Uppmuntrar barnen till att hjälpa och stötta varandra.

 • Försöker sätta ord på känslor, verbalt och via tecken, för att öka förmågan att kunna sätta sig in i någon annans situation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: