Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finlandia associationsövning Ht19-Vt20

Skapad 2019-10-23 08:07 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi jobbar med musikassociationer. Vi lyssnar på stycket Finlandia som har tre olika delar i låten. Vi skriver ord vi tycker passar och gör sedan i ett drama i smågrupper till musiken.

Innehåll

Innehåll

Musiklyssning Finlandia

Inledning

Lektionen startar med att jag berättar att det ska handla om musiklyssning idag. På

tavlan står det SAFT. Innan vi lyssnar undrar jag vad ni kommer att tänka på när ni ser

ordet SAFT? Jobba med att få eleverna att förstå ordet associationer.

Associationer

- Skriv saft på tavlan - vad tänker ni på då. Prata om de associationer eleverna får.

- Spela på svarta tangenter - vilka associationer uppkommer?

- Kromatiskt på pianot associationer?

Fortsättning

Varje elev får ett tomt mindre papper där de ombeds dela in det i tre områden. A B och

C.

Eleverna får sedan höra A-delen fr början och ca 48 s fram och under tiden skriva ner

det de associerar till. Sedan likadant på B-delen fr 6 min in i stycket ca och till 7 min

Sedan likadant på C-delen fr ca 7.13 och till slutet. Alla delarna upprepas 2 ggr

Dela sedan i 5 grupper ca 4-5 i varje i olika vrår.., de ska inte höra vad de andra säger...

Varje grupp diskuterar nu hur de kan göra en pantomim till musiken av det ord de enats

om på antingen A,B eller C delen.

 

Avslutning

Eleverna spelar först upp sitt drama utan musik och publiken gissar vilken del det kan vara. Sedan spelar gruppen ännu en gång upp dramat fast till den musiken de valt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4 Vt-2019

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Trumspel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Basspel
Eleven kan spela delar av en enkel basstämma
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Skapa musik
Komposition
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Reflektion
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Olika genrer & kulturer
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska karaktärsdrag
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: