Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smulor utvärdering: Matematik

Skapad 2019-10-23 10:43 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under november och december: Matematik Här nedan är planeringen för tiden med detta fokus område. Läroplans målet för denna period är, Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla: - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Innehåll

Smulor utvärdering: Matematik (november - december ht -19)

 

Metod:

Hur ska vi jobba kring målet och förväntningarna? Hur gör vi det intressant och tillgängligt för barnen? Hur gör vi det roligt? Hur kan barnen få inflytande och känna sig delaktiga

Barnen får sjunga sånger som innehåller siffror, det vill säga så kallade räknesånger såsom sångerna Fem fina fingrar har jag, En elefant balanserade, I ett hus vid skogens slut, Tio små indianer, Fem fina fåglar, Ramsan om lille Per. Genom att de själva får välja vilken sång de vill sjunga blir de delaktiga och vi tror att de kommer att tycka det är roligt.

Vi tror att det kommer öka förståelsen av vad siffror är för något och uppmärksamma för barnen att de har fem fingrar, två öron, två ögon genom att peka på ögonen och öronen och två små fötter. De blir också delaktiga när de får vara med och göra saker själva och det hjälper dem att förstå vilket värde en siffra har.

Vi vill uppmärksamma barnen på siffrorna ett till fem eftersom de har fem fingrar på en hand och kan se det på sina händer.

En annan sak är att vi ska prova att göra lite övningar med barnen både ute och inne. Som innebär att de får sitta på en stol, stå bakom en stol, och krypa under en stol med flera. På detta sättet får de mer förståelse för orden och vad de olika begreppen innebär för något. 

Under påklädningen tänker vi prata med barnen att de har en mössa, två skor och en jacka. Vi visar även på  fingrarna hur många det är. 

När vi är ute i skogen ska barnen få göra lite olika matteuppgifter, ex.hämta 1-5 st pinnar/kottar eller sätta sig på en sten, bakom något, ställa sig bredvid ett träd, osv. Det skapar delaktighet att barnen får vara med och delta i en aktivitet.

Vi ska prova att göra lite "gymnastik"-övningar. Som innebär att barnen får öva på att krypa igenom en tunnel, krypa under en stol, sätta sig på en stol etc. På det sättet får de förståelse mer för orden och lär sej matematiska begrepp. 

 

Genomförande:

I början av samlingen får barnen hjälpa till att räkna hur många vi är med hjälp av bilder på dem. Sedan läser vi en bok och sjunger. Första veckan läste vi en bok om Alfons Åberg som lär sig räkna. Nu läser vi en bok som heter Räkna med Busiga Bebben. Vi har även läst en bok som heter Julia gömmer sig. I Småsmulegruppen har vi mest läst Alfons Åberg som lär sig räkna men några gånger har vi läst boken om Busiga Bebben och Pino som räknar. 

Barnen lyssnar noga och hjälper ibland till att räkna. Sedan får barnen välja en räknesång som de gärna vill sjunga. Sången om fem små fingrar har pedagogen uppmärksammat att barnet har fem fingrar, två axlar med mera.

Efter någon vecka började barnen vara med i räknesången och visa på fingrarna när vi räknar. När de ser bilden med elefanten på så gör de rörelser till, något barn ställer sig upp för att göra snabeln. När det i texten kommer att elefanten hämtade en annan elefant så pekar något barn på sin kompis och säger kom. 

Under några samlingar har barnen fått haft gymnastik där vi har övat kring samma tema som i skogen. Ibland har vi under några av samlingarna varit inomhus och tränat matematiska begrepp såsom att sitta på stolen, stå bakom stolen eller krypa under stolen. 

 

 

   Reflektion, frågeställningar samt diskussion

VI har med glädje fått se att alla barnen gillar att sjunga räknesånger De har precis fått känna på se och uppleva något helt nytt nämligen siffror och att räkna. Barnen gillar att sjunga under samlingen det märks verkligen. Barnen väljer sångkort på vilken sång de vill sjunga.

Vi har sett att barnen har lärt sig mer om matematik då de har börjat använda termer för bredvid och på, osv. 

Ett barn sa till pedagogen "Titta bredvid dig" då hade barnet ställt en sak bredvid pedagogen.

Ett annat barn räknade till 10 medans den plockade de antalet klossarna i en låda. 

Vi har även hört att barnen går och sjunger räknesångerna under dagarna.

Vi har sett att barnen har börjat lära sig räkna, då de visar på fingrarna samtidigt som vi sjunger räknesångerna.  Vi har även sett att barnen mer och mer gör rörelserna till sångerna. Vi har sett att när vi sjungit sången Fem små apor så har flera av barnen gjort rörelser till sången de har gjort en säng med ena handen och tagit fem fingrar med andra handen. 

 

Ett barn sa fem till pedagogen när sidan med siffran 5 var uppslagen i boken Alfons räknar. Vi kunde se att barnen tyckte om att läsa böckerna genom att de satt stilla och kommenterade vad boken handlade om.

Under dagens samling så höll ett barn på sina axlar när vi sjöng om två starka axlar har jag. Två andra barn höll upp sin händer under fem fina fingrar har jag. Exempel på att de har lärt sig några olika kroppsdelar och att de har två stycken.

När vi har frågat barnen om hur många år de är så har några barn hållit upp sina fingrar och visat oss. De visar också hur många år de är med fingrarna och på det sättet kan de lära sig att använda fingrarna som hjälp när de ska räkna. Här får de en koppling till att se antalet fingrar och höra siffrans namn samtidigt. Det utvecklar deras förmåga att veta hur mycket en siffra står för.

 

Dokumentation:

Här nedan kommer lite bilder från skogen när Storsmulorna fick träna på matematik. De fick ställa sig bredvid ett träd, lägg ett löv på en sten, lägga en pinne/löv framför fötterna, dem fick räkna till 5 framför stenen, och ställa sig under en gran. 

 

 

 

 

 Här nedan kommer lite bilder på när barmen fick träna matematiska begrepp inomhus. Barnen fick träna på att stå bakom en stol, sitta på stolen och krypa under stolen under samlingarna. 

0

 

 

 

Här är en bild på barnen när de hör en bok som handlar om siffror.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: