👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 8: terminsplanering vt21

Skapad 2019-10-23 12:45 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Jordens resurser håller på att ta slut. Vi slänger minst 8 kg textilier/person och år i Sverige. Plaster förgiftar våra hav och dödar fiskar. Vi lagar inte möbler utan slänger och köper nytt. Därför är det viktigt att ta tillvara på det vi redan har. Årets första slöjduppgift är att sy ett förkläde från något gammalt..

Innehåll

 

Uppgiften denna termin är att sy ett förkläde av något gammalt

Tid: 8-10 lektioner

 

Du ska på egen hand konstruera, designa och sy ett förkläde av varierande svårighetsgrad genom att titta på färdiga förlagor.  (beroende på botten, foder, handtag, dekoration...)  Du ska göra minst tre skisser/förslag till din väska, bestämma dig för ett av alternativen och arbeta vidare med det. Storleken på väskan bestämmer du själv. Du ska välja passande material och teknik samt genomföra det praktiska arbetet på egen hand genom att titta på färdiga förlagor och teknikprov, använda skriftliga instruktioner och, vid behov, handledning från läraren.

Arbetsgång

1.Bestäm dig för vad du vill göra om. Du kan ta något hemifrån eller välja något som finns på skolan. 

2.Rita minst tre skisser som visar vad och hur du vill göra.

 1. Välj ut en skiss, gör en mer noggrann ritning (med mått).
 2. Beskriv kort på din ritning, vad du tänker göra.
 • Vad föreställer din ritning?
 • Vilka material tänker du använda?
 • Vilka verktyg tror du att du behöver?

3. Gör en tidsplanering/lektionsplanering:

 • Beskriv kortfattat, steg för steg för varje lektion, hur du kommer att göra för att få ihop ditt slöjdarbete. 

Att tänka på är att: det är ditt eget ansvar är att se till att du bli klar innan terminens slut.

4.Ta en bild av det du vill göra om.

5.Gör en skiss av hur du vill att slutresultatet ska bli.

6.Ta bilder på de olika moment du gör. 

7.När du är färdig, ta en bild på slutresultatet och skriv en reflektion utifrån hattarna.


Redovisning 

Under arbetets gång dokumenterar du ditt arbete löpande i din loggbok. I slutet av terminen kommer läraren att bedöma hela slöjdprocessen: 

 • Din planering. 
 • Hur du arbetar (säkert och ändamålsenligt)
 • Det färdiga resultatet.
 • Din dokumentation.
Tänk på att dokumentera varje lektion:
 • Vad har jag gjort idag?
 • Hur har arbetet gått idag?
 • Vad har jag lärt mig idag? 
 • Skriv ned i loggboken minst två slöjdbegrepp som du har lärt dig på lektionen!
 • Hur ligger jag till enligt min lektionsplanering?
 • Hur kommer jag vidare under nästa lektion?

Inlämningsuppgifter: 

 1. En planering (se separat papper “Arbetsplan”), 
 2. En utvärdering.
 3. En processbeskrivning (se “att skriva en processbeskrivning”)

Matriser

Sl
Kunskapskrav i denna LPP

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
E
C
A
Läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner Arbetet innehåller ett eller flera moment som hänger ihop
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Att kunna använda maskiner och verktyg på ett säker sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.
E
C
A
Motivera färg, form och materialval i din arbetsplanering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Använda inspirationskällor och dokumentera
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Pröva olika lösningar. Dokumentera genom att ta bilder, minst en/lektion
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Du arbetar aktivt för att ditt arbete ska utvecklas
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
E
C
A
Du gör en reflektion efter avslutat arbete. Använd dina bilder. Glöm inte slöjdorden!
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.