Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 2 - Miljö & Hållbar utveckling NA19B

Skapad 2019-10-23 15:08 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
I detta block kommer du få reda på mer om vilka utmaningar vi har i framtiden, men också vad vi har gjort bra. Examinationen blir ett prov och en labbrapport, du kommer också att få fundera på vad vi kommer att äta i framtiden när du i detta block dessutom skriver ditt första mini-GA.

Innehåll

 V. 42

Tisdag: Intro med Climate Aid-föreläsning i Galaxen

Torsdag: Labb. "Vad händer om haven blir varmare?"

V. 43

Tisdag: Genomgång av labb + skriva labbrapport

Onsdag: Skriva labbrapport. Deadline är fredag 25/10

V. 45

Måndag:  Hållbar utveckling – hur stort är ditt ekologiska fotavtryck?

Torsdag:  Hållbar utveckling – hur stort är ditt ekologiska fotavtryck?

V.46

Måndag:  Genomgång: Miljögifter - bekämpningsmedel

Tisdag: Genomgång: Försurning + Labb försurning (1/2-klass) 

Torsdag: Genomgång: Försurning + Labb försurning (1/2-klass) 

 V. 47

Måndag: Genomgång "Vad hände med ozonet?" + Introduktion av mini-GA med Annette

Tisdag: Genomgång: Dagens mat 


Torsdag: Fortsatt genomgång + eget plugg (jag ska på samverkansmöte)

V. 48

Måndag: Genomgång "Förnyelsebara energikällor"

Tisdag: Repetera inför prov

Torsdag: Prov

V. 49 – 51

Jobba med miniGA. Eventuellt studiebesök v. 49

Deadline MiniGA är 18/19 december

 

Uppgifter

  • Inlämning av mini-GA

  • Inlämning av rapporten på labben "Vad händer om haven blir varmare?"

Matriser

Bio
Matris till Laboration 2.1 Vad händer om haven blir varmare? NA19B

Rapport på Laboration 2.1

E
C
A
Aspekt 1 -Bakgrund
Din bakgrund är översiktlig och någorlunda relevant för labbens innehåll.
Din bakgrund är utförlig och relevant för labbens innehåll.
Din bakgrund är utförlig och nyanserad. Innehållet hjälper till för förståelsen av labben.
Aspekt 2 - Formalia och slutsats
Du utför laborationen och redogör översiktligt för den i rapporten (alla bitar finns med – men din text är översiktligt skriven och inte så detaljerad).
Du utför laborationen och redogör utförligt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat).
Du utför laborationen och redogör utförligt och korrekt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat och utförligt. Det finns inga faktafel).
Aspekt 3 - Felkällor och förbättringsförslag
Du identifierar någon felkälla.
Du identifierar viktiga felkällor.
Du identifierar flera viktiga felkällor och ger förlag på hur man kan eliminera dessa.
Aspekt 4 - Diskussion
I diskussionen diskuterar du översiktligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling.
I diskussionen diskuterar du utförligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa.
I diskussionen diskuterar du utförligt och nyanserat hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa – man ser en tydlig koppling till vad du bevisade på labb till hur det fungerar i verkligheten.
Aspekt 5 - Källor
Dina källor är redovisade
Dina lämpliga källor är utförligt redovisade.
Du har använt relevanta källor och hänvisar till dessa i löpande text.

Bio
Matris för Mini-GA "Mat om 100 år"

Mini GA Mat om 100 år

E
C
A
Begrepp, modeller och teorier inom Miljö och hållbar utveckling
Redogör översiktligt för begrepp modeller och teorier och använder dessa med viss säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Redogör utförligt för begrepp modeller och teorier och använder dessa med viss säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Redogör utförligt och nyanserat för begrepp modeller och teorier och använder dessa med säkerhet för att svara på frågor samt för att beskriva och generalisera biologiska samband.
Söka svar på ämnesrelaterade frågor
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Struktur, formalia och rapportskrivning: Förmågan att planera, genomföra och redovisa studien, samt förmågan att hantera material.
Du planerar och genomför i samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang
Du planerar och genomför efter samråd med handledare studien på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du dina källor på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar
Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle
Du diskuterar översiktligt frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor kring biologins betydelse för individ och samhälle. Du för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenserna flera tänkbara ställningstagande.
Kommunikation och granska information
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: