Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en personlig T-shirt

Skapad 2019-10-23 16:42 i Veta skola Mjölby
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Klädsömnad - Personlig T-shirt i trikåtyg. Din uppgift är att designa, rita och tillverka en egen personlig T-shirt.

Innehåll

Målet med undervisningen

Att kunna:

 • Utifrån en egen idé designa en T-shirt.
 • Följa en sömnadsbeskrivning steg för steg. (muntligt, på papper och eller med hjälp av filmer)
 • Välja storlek som passar och rita av ett mönster.
 • Hantera symaskinen och prova på att sy med overlockmaskin (trä, vad olika sömmar heter och används till och att sy efter sömsmån).
 • Olika begrepp för klädsömnad, både vad de heter och vad de betyder(ex. tvärnåla, trådrak, mitt bak, mitt fram, mot vikt kant, sömsmån m.fl).
 • Utvärdera och beskriva arbetsprocessen, vilka val du gjort under arbetets gång samt efter det färdiga arbetet. 

 

Så här kommer du att arbeta

Du kommer att:

 • Jobba enskilt och samarbeta i lärpar.
 • Följa instruktioner på olika sätt, muntligt, på papper och genom filmer.
 • Träna på begrepp som testat av genom ett läxförhör.
 • Visa att du kan sy med olika sömmar i trikå.
 • Utifrån en egen idé skapa ett eget uttryck på din T-shirt.
 • Få en insikt över T-shirtens väg från tyg till tröja.
 • Utvärdera ditt arbete både under arbetets gång och efter arbetets slut.

 

 Tidsplan: 6-8 veckor

Det här ska bedömas

Hur du kan:

 • Framställa ett föremål efter instruktioner.
 • Använda verktyg och redskap.
 • Slöjdspecifika begrepp.
 • Visa dina idéer i både form och färg.
 • Driva ditt eget arbete framåt. 
 • Ge muntliga och skriftliga omdömen om ditt arbete.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Matris Klädsömnad - Personlig T-shirt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
 • Sl
Du ritar mönster i rätt storlek och ritar sömsmån så bra du kan.
Du ritar mönster i rätt storlek, ritar ut info som pilar mm. Ritar sömsmån noggrant.
Du ritar allt mycket noggrant, jämn sömsmån och tydliga hörn All info samt ändringar och notiser för detaljer finns med.
Tygutläggning och tillklippning
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du placerar med lärarens hjälp ut mönsterdelarna och nålar fast. Du klipper med hjälp ut delarna.
Du prövar själv att placera ut delarna och nålar fast mönstret Du klipper ut delarna själv.
Du är säker på hur du placerar delarna rätt och nålar noggrant. Du klipper noggrant och självständigt ut delarna.
Sy på symaskin (+ overlockmaskin)
 • Sl
 • Sl  4-6
Du är ganska säker på hur maskinen hanteras men behöver hjälp med att ställa in sömmar och sy med rätt sömsmån.
Du är säker på att hantera, ställa in rätt söm och sy på maskinen med rätt sömsmån.
Du är mycket säker på att hantera symaskinen; ställa in rätt söm, sy fina sömmar med rätt sömsmån.
Instruktioner
Val, Ta beslut & Komma igång.
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du lyssnar och är med på genomgångar och filmer men behöver ofta lärarens hjälp, liten egen drivkraft.
Du lyssnar, är med och provar själv. Du frågar kompisar, ser på instruktionsfilmer och visar kompisar.
Du tar eget initiativ, lyssnar, ser film och driver ditt arbete framåt, stark egen drivkraft. Du samarbetar, vågar pröva och ompröva. När du kommit igång arbetar du självständigt och tar eget ansvar.
Planering och dokumentation
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta hur du har tänkt dig ditt slöjdarbete. Vi planerar tillsammans och när slöjdarbetet är klart kan du berätta hur du gjorde. Du kan förklara hur din arbetsinsats har påverkat slutresultatet. Du tänker efter och svarar så bra du kan i din utvärdering.
Du kan göra en enkel skiss och planering av ditt slöjdarbete och beskriva hur du gjort. Du har förståelse för att din arbetsinsats har påverkat slutresultatet och kan förklara varför ditt resutat blev som det blev. Du känner dig säker på vad du ska skriva i din utvärdering.
Du kan självständigt göra en skiss och planera ditt slöjdarbete. När slöjdarbetet är klart kan du utan hjälp och utförligt dokumentera ditt alster och skriva om resultatet, hur du gjorde och hur du löste de problem som uppstod. Du har förståelse för att din arbetsinsats har påverkat slutresultatet och du kan utförligt förklara varför ditt resultat blev som det blev. Du beskriver vad du kan och inte kan och skriver utförligt och noga.
Personligt uttryck
Idéutveckling
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du har med hjälp och inspiration av läraren hittat en idé till det du vill göra. Du dekorerar ditt plagg
Du inspireras av det läraren visar och har sedan lätt att hitta en egen idé som du vill göra. Du dekorerar ditt plagg och har en tanke med din dekoration som du kan motivera.
Du inspireras av det läraren visar och hittar även egna förslag. Du har hittat en idé som du vill omarbeta, förändra och göra till din egen. Du tänker på design; form och färg och får plagget personligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: