Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och Musik

Skapad 2019-10-23 16:44 i 093371 Förskolan Sirius Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen får uttrycka sig genom dans och musik

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

 

Genom att observera barnens fria lek både på gården och på avdelningen har vi uppmärksammat att barnen har varit väldigt intresserade av dans och musik. På avdelningen har vi observerat det vid olika tillfällen. Några exempel är att i byggrummet har barnen kommit på använda en låda som trumma för att spela på. Under samlingen vill barnen sjunga sina favoritsånger flera gånger och använder sånglådan som ett sätta att visa vad de vill sjunga. Barnen är alltid förväntansfulla inför Fredagsdiscot. De tycker att det är kul att dansa både själva och tillsammans med kompisar samt att använda sig av flera föremål under de olika dansrörelserna. I läshörnan har vi också sett att det blivit en mötesplats där barnen samlas för att sjunga tillsammans genom exempelvis att välja en bok som är kopplad med en sång, som exempelvis ”Björnen sover boken”.

 

Utifrån det som vi har observerat i barngruppen så valde vi Dans och Musik som tema och det kan vi koppla med Odenplans förskolors mål som är ”fysisk aktivitet” och ”hållbara relationer”.

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklaförmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklaförmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

 

Uppmuntra barnen;

 

. att utveckla sin grovmotorik genom dans och olika rörelser som exempelvis hoppa, snurra och klappa

 

. kroppsuppfattning genom att använda specifika delar av kroppen för att göra olika rörelser genom att stampa, klappa och nicka.

 

. att utveckla sina sociala förmågor som empati, samarbete, turordning och koncentration genom att dansa tillsammans med kompisarna.

 

. att följa enkla instruktioner som till exempel mini röris

 

. att öka sin kommunikationsförmåga genom talspråk och teckenspråk genom att sjunga tillsammans.

 

  

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

 

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

 

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

 

4. Finns det något som vi kan utveckla?

 

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: