Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och värdegrund - Snick- och Snackgruppen

Skapad 2019-10-23 19:28 i Murgrönan Örebro
Förskola
Trygghet och värdegrund

Innehåll

Detta är en levande planering som förändras under läsårets gång.

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

Nya konstellationer i barngrupperna och bland pedagoger

Snick- och snackgruppen består av de äldsta barnen på förskolan, de som ska börja i förskoleklassen efter sommaren -20. Gruppen består av barn från både Gullvivan och Hasselmusen och vi samarbetar med en annan förskola i området som också har barn som ska börja förskoleklassen.

Ebba är ansvarig pedagog i gruppen.

Att börja i förskoleklassen och få nya klasskamrater är en ny situation för barnen, både när det gäller innehållet i undervisningen och att lära känna nya barn och pedagoger. Barnen utvecklas ständigt till de individer de ska bli och försöker hitta sin plats i gruppen, vilket ibland kan leda till konflikter.

 

 

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

 • Barnen ska känna trygghet och glädje på förskolan.
 • Barnen ska utveckla självständighet efter sin förmåga.
 • Barnen ska känna trygghet och glädje inför att börja i förskoleklassen
 • Få färre konflikter mellan barnen.

Det primära fokuset under läsåret är att barnen ska känna trygghet och glädje, både i den dagliga verksamheten och inför att börja i förskoleklassen. Det är även att vägleda barnen så att de kan lära sig redskap för att undvika konflikter, men även att hantera konflikter när sådana uppstår.

 

Jan. -20

 • Barnen ska även fortsättningsvis känna sig trygga på förskolan
 • Barnen ska fortsätta utveckla sin självständighet utifrån den individuella nivån för att vara så redo som möjligt för starten i förskoleklass
 • Barnen ska känna trygghet och glädje inför att börja i förskoleklassen och lära känna sina nya klasskamrater
 •  Få färre konflikter mellan barnen

 

Hur gör vi? [planering]

 • Använder oss av ICDP
 • Arbetar med materialet "Snick och Snack, vännerna i kungaskogen"
 • Samtalar och försöker ge redskap att sätta sig in i olika perspektiv

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

Jan. -20

Barnen har nu lärt känna varandra och känner igen varandra som grupp. De känner till syftet med gruppen och jag upplever att barnen från båda avdelningarna känner sig trygga med mig som pedagog i gruppen.

Det är fortsatt en del konflikter i gruppen, främst utomhus under fri lek och ofta för att barnen tycker olika eller vill leka olika saker. Detta är något vi arbetar vidare med.

Barnen har förståelse för att de ska börja i förskoleklassen i höst, men vet kanske inte riktigt vad det innebär utöver att de "blivit stora". Självständigheten ökar ständigt när det gäller både påklädning, toalettbesök och matsituationen vilket är viktigt inför förskoleklassen när barnen förväntas vara självständiga.

 

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

 

Jan. -20

Gruppen känns nu väletablerad och trygg med vilka de är och syftet. Barnen från båda avdelningarna känner Ebba som pedagog i gruppen och upplevs trygga med hur gruppen är upplagd.

Barnen är bekanta med den förskola som vi samarbetar med gällande gymnastiken och känner igen de andra barnen som även de kommer börja i förskoleklassen, men har ingen större kontakt med de övriga förskolorna.

Barnen har blivit mer självständiga när det gäller påklädning och att duka av maten men behöver öva mer även på dessa situationer samt toalettbesök, samt att själva tänka vilka kläder de behöver ta på sig när vi ska gå ut.

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

 

 Jan. -20

 • Barnen ska även fortsättningsvis känna sig trygga på förskolan
 • Barnen ska fortsätta utveckla sin självständighet utifrån den individuella nivån för att vara så redo som möjligt för starten i förskoleklass
 • Barnen ska känna trygghet och glädje inför att börja i förskoleklassen och lära känna sina nya klasskamrater
 •  Få färre konflikter mellan barnen

 

Hur gör vi? [planering]

 

Jan. -20

 • Använder oss av ICDP
 • Arbetar vidare med materialet "Snick och Snack"
 • Fortsätter samarbeta med en av förskolorna i området när det gäller gymnastik, och inleder ytterligare ett samarbete med en annan förskola på tisdagar.
 • Lyfter olika dilemman till diskussion för att öka förståelsen för att vi kan tycka och känna olika.
 • Fortsätta arbeta med att öka förståelsen för att barnen ibland vill leka olika saker och hur man kan lösa det

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: