Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-10-23 20:07 i Nygårdens förskola Ale
Förskola
Vi har observerat barngruppen och ser att intresse och behov just nu finns för att arbeta med språk och kommunikation i olika former. Detta är ett brett tema där vi med språket som utgångspunkt kan utforska många områden.

Innehåll

Kartläggning

Vi ser att behovet finns att arbeta med språket för att främja språkutveckling och kommunikation. Vi ser att intresse finns för att arbeta med sagor, språklekar, sånger, rim och ramsor, bildstöd och tecken som stöd mm.  

 

Nedbrytning av läroplansmål

Våra mål är att:

- barnen ska få verktyg som hjälper dem till ökad kommunikation med varandra.

-Barnen ska få verktyg till att förbättra sin förmåga att lyssna och reflektera och ge uttryck för sina, andras uppfattningar och förstå andras perspektiv.

- barnen på ett lustfyllt sätt ska tillägna sig fler ord för att utveckla ett nyanserat talspråk som i sin tur utvecklar förmågan att berätta och uttrycka sina åsikter.

- barnen ska utveckla sitt intresse för skriftspråket och dess funktioner.

- barnen ska utveckla sin nyfikenhet för bilder och texter så vi tillsammans kan samtala kring dessa för att på så sätt öppna upp för nya tankar och funderingar.

 

 

Lärområde

Vi arbetar med språkutveckling genom att:

samtala med varandra

benämna det vi ser och gör

leka med rim och ramsor

sjunga

läsa sagor

lyssna på ljudböcker på svenska och barnens modersmål bl a genom Polyglutt

göra munmotorik

se korta filmklipp

leka språklekar t.ex. med prepositioner 

leka med bokstäver

använda tecken som stöd

använda bildstöd

 

 

 

 

 

 

Observationer/dokumentationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion och Analys

 

 

 

 

Förändringar

 

 

 

 

 

 

Reflektion och analys

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: