Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lantbruksdjur

Skapad 2019-10-23 21:52 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Lantbruksdjur
Ämnet lantbruksdjur behandlar olika lantbruksdjur och skötsel av dessa. I ämnet ingår produktion inom djurhållning samt lantbruksdjurens betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning. Ämnet handlar också om djurstallar och om den tekniska utrustning som används där.

Innehåll

Kursen Lantbruksdjur är en grundläggande kurs och löper under flera år.

Kursen består av både praktiska och teoretiska moment med fokus på våra kor, men vi kommer även lära oss om andra lantbruksdjur.

Bedömning kommer att ske främst via muntliga redovisningar och iakttagelser av eleven i det praktiska arbetet.

I kursen kommer du till exempel:

- lära dig hantera de maskiner vi använder för olika arbetsuppgifter som utfodring och rengöring.

- lära dig om vad djuren behöver för att må bra, hur man kan se att ett djur är sjukt och hur man arbetar på ett säkert sätt.

Allt som våra kor äter produceras på gården. Du kommer få vara med och lära dig hur det går till från vårbruk till skörd och hur vi hanterar foder, strö och gödsel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteenden.
  Lab
 • Förmåga att sköta lantbruksdjur och djurstallar med hänsyn till djurens behov och beteende.
  Lab
 • Förmåga att arbeta med lantbruksdjur på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt.
  Lab
 • Förmåga att använda teknisk utrustning och digitala hjälpmedel som används i arbete med lantbruksdjur.
  Lab
 • Förmåga att hantera produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lab
 • Centralt innehåll
 • Olika lantbruksdjur, till exempel mjölkkor, höns och får.
  Lab  -
 • Lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteende.
  Lab  -
 • Lantbruksdjurs miljö, till exempel stallar, rasthagar och beteshagar.
  Lab  -
 • Lantbruksdjurs betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald.
  Lab  -
 • Stallklimat, temperatur, luftfuktighet och ljus.
  Lab  -
 • Rutiner i arbete med lantbruksdjur.
  Lab  -
 • Vatten och foder till lantbruksdjur.
  Lab  -
 • Hygien och rengöring i arbete med lantbruksdjur.
  Lab  -
 • Daglig skötsel av lantbruksdjur och djurstallar. Transport av foder, utfodring och rengöring.
  Lab  -
 • Tillsyn av lantbruksdjur. Stallturer, tolkning av djurs beteende och bedömning av djurs hälsa och välbefinnande.
  Lab  -
 • Hantering av lantbruksdjur med hänsyn till säkerhet och djuretik.
  Lab  -
 • Hantering av foder, strömedel och gödsel.
  Lab  -
 • Användning av handredskap och teknisk utrustning.
  Lab  -
 • Daglig tillsyn och skötsel av stallar, inredning och teknisk utrustning.
  Lab  -
 • Daglig tillsyn samt skötsel av beten och rasthagar.
  Lab  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skötsel av lantbruksdjur.
  Lab  -
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur, till exempel djurskyddslagen, miljölagar och livsmedelslagen.
  Lab  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteenden. Eleven utför med säkerhet skötsel av lantbruksdjur och djurstallar med hänsyn till djurens behov och beteenden. Eleven arbetar på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt. Eleven använder teknisk utrustning och digitala hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt. Eleven hanterar produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lab  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteenden. Eleven utför med viss säkerhet skötsel av lantbruksdjur och djurstallar med hänsyn till djurens behov och beteenden. Eleven arbetar på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt. Eleven använder teknisk utrustning och digitala hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven hanterar produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lab  C
 • Eleven medverkar i att beskriva lantbruksdjurs biologi, behov och naturliga beteenden. Eleven medverkar i att utföra skötsel av lantbruksdjur och djurstallar med hänsyn till djurens behov och beteenden. Eleven medverkar också i att arbeta på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt. Eleven medverkar i att använda teknisk utrustning och digitala hjälpmedel. Eleven medverkar i att hantera produkter från lantbruksdjur på ett hygieniskt och säkert sätt.
  Lab  E

Matriser

Lab
Lantbruksdjur 1

E
D
C
B
A
Eleven redogör för lantbruksdjurs behov och utfodring.
Medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende.
Medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
Eleven beskriver djurens närmiljö samt redogör för faktorer som bidrar till en god djurmiljö
medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
Eleven arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
medverkar
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: