👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänta på din tur

Skapad 2019-10-24 10:28 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Liljan arbetar vi med temat 10 små kompisböcker under den här terminen. Denna planering handlar om att ”Vänta på din tur”.

Innehåll

 

 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Arbetslaget:

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförståndet, kompromissa och respektera varandra.

 

Varför?

Syftet med området ”Vänta på din tur” är att Barnen lär sig att vänta på sin tur för att vara rättvis och ha en god kommunikation med andra.

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Temat genomförs i smågrupperna.
 • Temat är anpassat för de yngre åldrarna och för de äldre åldrarna.
 •  I smågrupperna gör vi:
        - vi läser boken ”Vänta på din tur”
        - vi diskuterar vad som sker i boken om Igelkotten och Kaninen. 
  Vad sker på bilderna? Hur ska man lösa konflikten?
        - vad betyder VÄNTA? Hur kan man be någon att vänta? När kan man behöva vänta på sin tur?
        - vad gör ni medan ni väntar på er tur?
        - vi leker lekar och spelar spel som tränar turtagning
         - vi dramatiserar tillsammans med barn ”Vänta på din tur”.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

för hela barn gruppen.

Vem ansvarar för genomförande, dokumentation och med mera?

pedagoger på Liljan.

Vad är målet med undervisningen?

 Barnen ska lära sig att vänta på sin tur för att vara rättvis och ha en god kommunikation med andra.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18