Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - Fantasins kraft

Skapad 2019-10-24 10:38 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Inom detta arbetsområde kommer du att arbeta med texter som på olika sätt knyter an till fantasins magiska värld.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

 • ... H.C. Andersen och några av hans verk.
 • ... hur man genom text kan utmana uppfattningen om verkligheten.
 • ... hur man kan använda olika texttyper för att förmedla ett budskap.
 • ... olika strategier att använda när man läser en text.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken "ZicZack Läsrummet" och arbeta i tillhörande arbetsbok.

Vi kommer även att se på PowerPoints samt ha diskussioner både i grupper och helklass.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: