Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådning - olika sätt att se livet

Skapad 2019-10-24 10:43 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Vad har människan själv för roll i sitt liv. Några livsfrågor och etiska funderingar tas upp samt även viss träning på att ta ställning till och använda källor.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är etik och moral?

Innehåll

Arbetets innehåll

- Utifrån det du har lärt dig om världsreligionerna och även de som inte har någon tro kommer vi att diskutera olika sorters val och ställningstaganden i några frågor.

- Du kommer att få diskutera etik och moral och få ta ställning i olika dilemma.

Arbetssätt och redovisningsform

- Du kommer att enskilt och i grupp både muntligt och skriftligt visa olika ställningstagande.

- Du kommer att få titta på film och läsa olika dilemma. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap genom att kunna resonera och använda begrepp på ett tydligt sätt i dels skrivuppgifter om vardagsetik

Vissa uppgifter diskuterar vi bara, då får du visa din muntliga resonemangsförmåga samt träna på hur man kan tänka och vara tydlig. Andra uppgifter ska du visa din skriftliga förmåga

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: