Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-10-24 11:18 i Klaraskolan Halmstad
Samhällsekonomi
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur hänger hushållens, företagens och det offentligas ekonomi ihop? Vad beror förändringar i ekonomin på och vilka följder får det för individer och grupper? I detta avsnitt kommer du att få läsa om det ekonomiska kretsloppet och hur alla delarna i det samverkar. Du kommer även att få läsa om vad låg- och högkonjunktur innebär och hur staten kan påverka dessa.

Innehåll

Samhällsekonomi Åk 9

När? V.46 

Syfte:utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra, utveckla en ekonomisk helhetssyn på samhällsfrågor

Innehåll: Hur hushållen, företagen och den offentliga ekonomin hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för Individer och grupper.

Arbetsgång: Vi arbetar utifrån Gleerups digitala läromedel. 

- Arbetsområdet börjar med de centrala begreppen i ämnet 

- Vad är det ekonomiska kretsloppet för något och hur fungerar det?

- Olika typer av ekonomier. Konkurrens.

- Utbud och efterfrågan. Produktionsmedel och produktionsfaktorer.

- Handel. Banker och aktier.

- Inflation. Riksbanken. Låg- och högkonjuktur. Global ekonomi.

 

Vad och hur kommer att bedömas;

  • Att du kan förstå det ekonomiska kretsloppet och kunna analysera hur den modellen påverkar vårt samhälle. 
  •  Att du kunna analysera orsaker till samhällsekonomiska förändringar och hur de påverkar individer och grupper 
  • Hur? Du visar dina kunskaper genom ett skriftligt prov. Datum kommer snarast! 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons

¤ Övningsuppgifter och dina anteckningar.

¤ Ditt digitala läromedel, Gleerups, SO-rummet. Länk; 

¤ Mina genomgångar och filmer.

¤ Begreppslistan.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen

 

Bedöms enligt matris.

Uppgifter

  • Arbetsområdets centrala begrepp

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

Samhällsekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Analysera, beskriva förklara det ekonomiska kretsloppet och se samband mellan de olika aktörerna.
Du visar grundläggande kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du visar att du har grundläggande förståelse och ger något exempel på hur hushållen, företagen och det offentligas ekonomi påverkar och samverkar med varandra.
Du visar goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du visar att du har god förståelse och ger några konkreta exempel på hur hushållen, företagen och det offentligas ekonomi påverkar och samverkar med varandra.
Du visar mycket goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du visar att du har mycket god förståelse och ger flera tydliga exempel på hur hushållen, företagen och det offentligas ekonomi påverkar och samverkar med varandra.
Beskriva och förklara arbetsområdets centrala begrepp Resonemangsförmågan
Du visar grundläggande kunskaper kring begreppen och kan sätta in dem i ett sammanhang. Du kan enkla resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar vandra.
Du visar goda kunskaper kring begreppen och kan ge exempel samt sätta in dem i ett sammanhang. Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar vandra.
Du visar mycket goda kunskaper kring begreppen och kan ge mycket tydliga exempel samt sätta in dem i ett sammanhang. Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar vandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: