Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa novell och skriva brev

Skapad 2019-10-24 11:51 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få läsa ett antal noveller och vi kommer att diskutera och analysera dem. Därefter kommer du att få träna brevskrivning då du ska skriva brev till författaren.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att utveckla din förmåga att läsa mellan raderna och att lära känna ett par kända svenska författare. Målet är även att du ska bli säker på texttypen brev.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få läsa ett par olika noveller av olika författare. I grupp kommer texten att diskuteras och analyseras. Du kommer sedan att få skriva ett brev till författaren. Till författaren kommer du att berätta om dina reflektioner/tankar om novellen. Du kommer även att få ställa frågor om novellen till författaren samt reflektera kring textens budskap. Slutligen kommer ni i grupp att få gestalta en scen ur någon av texterna.

Planeringen sträcker sig ifrån vecka 45 till vecka 49.

 

 

Det här ska bedömas

Din muntliga förmåga när novellerna diskuteras kommer att bedömas. Brevet som texttyp kommer att bedömas liksom hur du reflekterar kring texten i brevet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: