Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor 8d

Skapad 2019-10-24 12:43 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområde energiformer och energikällor höstterminen 2019

Innehåll

Ur läroplanen lgr11

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar.

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

  • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Mål för arbetsområdet

Målet för arbetsområdet är att du ska lära dig mer om energi och olika energiformer. Du ska lära dig mer om vilka olika energikällor som finns samt deras för- och nackdelar.

 

Arbetsformer och bedömning

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med frågor till texter i boken. Ni kommer att genomföra ett fördjupningsarbete om en energikälla samt delta i en muntlig debatt där ni argumenterar för er energikälla. 

Matriser

Fy
Energi

Debatt om enegikällor.

Bedömning av den muntliga debatten som ni genomförde i grupp mot de andra i klassen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Genom debatten visar du att du har grundläggande kunskaper om energi. Du använder ett vardagligt språk genom vilket du visar viss förståelse för energiområdet.
Genom debatten visar du att du har goda kunskaper om energi. Du använder i huvudsak korrekta begrepp och visar viss förståelse för ur olika fysikaliska fenomen hänger ihop.
Genom debatten visar du att du har mycket goda kunskaper om energi. Du använder korrekta begrepp och visar förståelse för ur olika fysikaliska fenomen hänger ihop.
Framföra argument
Du visar att du kan föra en enkel debattera kring energi och skilja fakta från värderingar.
Du visar att du kan föra en debatt kring energi genom att du har utvecklade argument baserade på fakta och inte på åsikter.
Du visar att du kan föra en debatt kring energi genom att du har välutvecklade argument baserade på fakta och inte på åsikter.
Bemöta argument
Du framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för debatten framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för debatten framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för debatten framåt och fördjupar och/eller breddar den.
Språk
Du visar dina kunskaper genom att till viss del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att till stor del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att använda ett naturvetenskapligt språk.

Begrepp

Enskild skriftlig uppgift om en energikälla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Du har god kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Du har mycket god kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Miljöpåverkan
Du kan ge minst ett exempel på någon möjlig miljöpåverkan som din energikälla har.
Du kan ge minst ett exempel på någon möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Du förklarar också en konsekvens i ett led som ditt exempel har.
Du ger två exempel på möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Varje exempel förklarar du en konsekvens av i minst ett led. alternativt Du ger ett exempel på möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Exemplet förklarar du konsekvenser av i minst två led.
Texten
Du har skrivit en enkel text med ett vardagligt språk. Texten har viss anpassning till syftet.
Du har skrivit en utvecklad text där du blandar ett naturvetenskapligt och ett vardagligt språk. Texten har anpassning till syftet. Du använder någon bild som komplement till din text.
Du har skrivit en välutvecklad text där du använder ett korrekt naturvetenskapligt språk. Texten har god anpassning till syftet. Du använder någon bild som kompletterar och förtydligar din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: